Năm bài thuốc từ dưa hấu

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
116
lượt xem
26
download

Năm bài thuốc từ dưa hấu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưa hấu không những ngon ngọt dễ ăn mà còn cung cấp cho cơ thể một lượng nước khá lớn, các vitamin và nguyên tố vi lượng quý giá. Hơn nữa, trong y học cổ truyền, cả ruột và vỏ dưa hấu còn được dùng để làm thuốc chữa bệnh. Dân gian có câu: “Nhiệt thiên lưỡng khảm qua, dược vật bất dụng qua” (trời nóng ăn hai quả dưa thì không cần phải uống thuốc) và coi dưa hấu là “Hạ quý thủy quả chi vương” (vua của trái cây mùa hè). ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Năm bài thuốc từ dưa hấu

  1. Năm bài thu c t dưa h u
  2. Dưa h u không nh ng ngon ng t d ăn mà còn cung c p cho cơ th m t lư ng nư c khá l n, các vitamin và nguyên t vi lư ng quý giá. Hơn n a, trong y h c c truy n, c ru t và v dưa h u còn ư c dùng làm thu c ch a b nh. Dân gian có câu: “Nhi t thiên lư ng kh m qua, dư c v t b t d ng qua” (tr i nóng ăn hai qu dưa thì không c n ph i u ng thu c) và coi dưa h u là “H quý th y qu chi vương” (vua c a trái cây mùa hè). Chúng tôi xin gi i thi u m t s cách ch bi n dưa h u b n c tham kh o: Cách 1: Dưa h u 1.500g, mu i ăn lư ng v a . Dưa r a s ch, b ôi, n o l y ph n ru t r i gói vào khăn v i s ch, ép l y nư c; v dưa c o b v xanh, thái v n r i cũng ép l y nư c (n u có máy ép thì càng t t); hòa hai th nư c l i v i nhau, pha thêm m t chút mu i, dùng làm gi i khát. Công d ng: tiêu phi n, gi i c, làm h t khát. V i ngư i b viêm nhi m, m n nh t, tăng huy t áp dùng r t h u ích. Cách 2: Dưa h u 1 qu , chu i tiêu 3 qu , m t ong 100g. R a s ch qu dưa dùng dao c t ngang dư i núm m t mi ng làm n p, l y thìa ánh nhuy n ph n ru t , chu i bóc v thái v n r i cho cùng m t ong vào trong
  3. lòng qu dưa, ti p t c ánh nhuy n, y n p, vào t l nh ch ng 3gi là dùng ư c. ây là gi i khát v a ng t v a thơm l i giàu dinh dư ng, có công d ng b i b , nhu n tràng, thông ti n. Theo y h c c truy n, chu i (hương tiêu) v ng t, tính mát, có kh năng dư ng âm nhu n táo, sinh tân d ch và làm h t khát. Cách 3: Dưa h u 1.500g, m t ong 30g, chanh 100g, rư u hoa qu 50ml. Dưa r a s ch, dùng máy ép l y nư c r i v t chanh và cho m t ong cùng rư u vào qu y u. Công d ng: tiêu khát gi i th , s d ng làm gi i khát mùa hè r t t t. Theo y h c c truy n, chanh v chua ng t, tính mát, có công năng sinh tân ch khát thanh nhi t gi i th , hóa àm ch khái. Dinh dư ng h c c truy n thư ng dùng chanh ph i h p v i dưa h u ho c nư c mía ch các lo i nư c gi i khát thanh nhi t trong mùa hè. Cách 4: Dưa h u 500g, mía 200g, ư ng phèn 20g. Dưa r a s ch, b v và h t, thái mi ng; mía róc v , ch nh . Hai th cho vào máy ép l y nư c, ch thêm ư ng phèn, u ng hàng ngày.
  4. Công d ng: thanh nhi t l i ni u, làm kh e th n, ch ng nôn và gi i c rư u. ây là m t th nư c gi i khát r t t t và h p d n vì v a thơm tho v a ng t mát. Theo y h c c truy n, mía v ng t, tính l nh, có công d ng thanh nhi t tr phi n, sinh tân ch khát, hòa trung nhu n táo; thư ng ư c dinh dư ng h c c truy n s d ng cho nh ng b nh nhân b các ch ng như say rư u, ho và viêm h u h ng do ph âm hư, nôn và bu n nôn do b nh lý d dày - tá tràng, táo bón... Cách 5: V dưa h u 150g, kh qua (mư p ng) 50g, bí ao 50g. V dưa h u g t b v xanh, thái v n; kh qua và bí ao u g t v b ru t r i thái v n. T t c cho vào máy ép l y nư c, có th cho thêm m t chút ư ng phèn, hòa tan r i dùng làm nư c gi i khát. Công d ng: thanh nhi t gi i th , tr phi n ch khát; dùng làm u ng mùa hè r t t t, c bi t v i nh ng ngư i b ti u ư ng, m n nh t, viêm ư ng ti t ni u, béo phì.. Theo y h c c truy n, kh qua v ng, tính l nh, có công d ng thanh nhi t gi i th , gi i c minh m c. Nghiên c u hi n i ã ch ng minh kh qua có kh năng làm h ư ng huy t nh ng b nh nhân b ti u ư ng. Bí
  5. ao v nh t, tính l nh, có công d ng thanh nhi t hóa àm, tr phi n ch khát, l i ti u tiêu thũng, làm cho cơ th tr nên thon th , da d tươi sáng. Dưa h u tuy có tác d ng thanh nhi t gi i khát lý tư ng và ch a tr ư c nhi u b nh t t nhưng khi dùng c n dùng lưu ý không nên ăn quá nhi u m t l n và nhi u l n trong m t ngày, c bi t là nh ng ngư i tỳ v v n ã hư y u, hay au b ng i l ng và r i lo n tiêu hóa. Ngoài ra, cũng không nên ăn nh ng qu dưa h u chưa chín và b hư do quá lâu và b d p nát.
Đồng bộ tài khoản