Năng lực phẩm chất người lãnh đạo trong sự nghiệp CNH, HĐH

Chia sẻ: abcdef_1

Trong quá trình lãnh đạo, quản lý, người lãnh đạo là người tổ chức, dẫn dắt mọi thành viên trong tập thể hướng vào mục đích hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Việc có hoàn thành tốt hay không tốt nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị phụ thuộc rất nhiều vào phẩm chất, năng lực, phong cách của người lãnh đạo. Nghị quyết Trung ương III (khoá VIII) xem việc bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất, năng lực cho ...

Nội dung Text: Năng lực phẩm chất người lãnh đạo trong sự nghiệp CNH, HĐH

Năng lực phẩm chất người lãnh đạo trong sự

nghiệp CNH, HĐH

Trong quá trình lãnh đạo, quản lý, người lãnh đạo là người

tổ chức, dẫn dắt mọi thành viên trong tập thể hướng vào mục

đích hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Việc có hoàn thành tốt hay

không tốt nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị phụ thuộc rất nhiều

vào phẩm chất, năng lực, phong cách của người lãnh đạo. Nghị

quyết Trung ương III (khoá VIII) xem việc bồi dưỡng, nâng cao

phẩm chất, năng lực cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo là một vấn đề

đặc biệt quan trọng trong chiến lược cán bộ của Đảng. Vấn đề

nhận diện những phẩm chất, năng lực cơ bản của người lãnh đạo

là hết sức cần thiết, góp phần làm cho công tác quy hoạch, bồi

dưỡng, bổ nhiệm, điều động, sắp xếp, bố trí cán bộ khoa học,

hợp lý, đúng đắn hơn, nhất là trong giai đoạn CNH, HĐH hiện

nay. Phẩm chất, năng lực người lãnh đạo được thể hiện qua các

tiêu chí cơ bản:
1. Có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý

tưởng cách mạng, với Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ

Chí Minh.

Bản lĩnh chính trị được thể hiện qua sự kiên định lập

trường giai cấp công nhân, kiên trì, vững bước trong công cuộc

đổi mới, có ý thức và khả năng đấu tranh bảo vệ quan điểm

đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Không dao động

và dám đối mặt với mọi khó khăn, thách thức do cuộc sống đặt

ra, theo đuổi đến cùng mục tiêu, lý tưởng của Đảng, Bác Hồ và

nhân dân ta: Độc lập dân tộc gắn với CNXH. Có tinh thần độc

lập tự chủ, sáng tạo, thực hành cần, kiệm, liêm, chính, chí công

vô tư, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có quan hệ mật thiết với

nhân dân. Bản lĩnh đó không chỉ là ý chí của riêng người lãnh

đạo mà nó phải được lan toả, thấm vào từng thành viên trong tổ

chức, từ đó tạo ra một tập thể đoàn kết, thống nhất, trên dưới

một lòng, đạp bằng khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

2. Có tư duy lãnh đạo.

Tư duy lãnh đạo được thể hiện ở ba khía cạnh cơ bản: Có

thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận khoa học
vững chắc để làm giàu tri thức của mình bằng kho tàng tri thức

mà nhân loại đã sáng tạo, đúc kết. Hiểu rõ và phân định được

các tri thức tự nhiên, xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá... đồng

thời biết liên kết các tri thức tạo ra sức mạnh tổng hợp để giải

quyết thoả đáng một vấn đề nào đó, đem lại hiệu quả cao. Khả

năng đem các tri thức mà mình thu lượm, góp nhặt lại vào giải

quyết tốt các vấn đề mà thực tiễn cuộc sống, tập thể, cơ quan,

đơn vị đang phải quan tâm giải quyết.

3. Có năng lực định hướng hoạt động cho cả tập thể đáp

ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Người lãnh đạo phải vạch ra được mục tiêu hoạt động cho

tổ chức, bộ máy của mình một cách rõ ràng, cụ thể trong từng

thời kỳ, đồng thời đoán định được tình hình, dự báo được những

gì sẽ và sắp xảy ra trong tương lai. Để làm được điều này, người

lãnh đạo phải hiểu sâu lĩnh vực mình phụ trách, từ đó biết khơi

gợi, lôi cuốn cộng sự cùng suy nghĩ, cùng sáng tạo trong quá

trình thực hiện mục tiêu đã định. Khi quyết định một việc nào

đó phải thể hiện rõ bản lĩnh, chính kiến của mình. Người lãnh
đạo không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có kiến thức tổng

hợp, kiến thức thực tiễn phong phú.

4. Có năng lực tổ chức.

Đó là khả năng hình thành một tổ chức có cơ cấu hợp lý,

trong đó các thành viên biết làm việc khoa học, sáng tạo, có khả

năng nắm bắt nhanh nhạy các vấn đề mới nảy sinh, đủ sức tham

mưu cho lãnh đạo ra các quyết định nhanh chóng, kịp thời,

chính xác. Trên cơ sở hiểu rõ năng lực, sở trường của từng

người, từ đó bố trí đúng người đúng việc, làm cho mọi cá nhân

phát huy tối đa năng lực, sở trường của họ tránh được tình trạng

“trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, hoặc bố trí cán bộ theo kiểu

“thợ mộc thì bảo đi xây nhà, thợ nề thì bảo đi đóng tủ”. Người

lãnh đạo phải có khả năng thu thập, phân tích, tổng hợp và xử lý

thông tin một cách nhanh chóng, ra quyết định lãnh đạo đúng

đắn, kịp thời, phù hợp với hoàn cảnh và các tình huống khác

nhau.

5. Có năng lực xử lý đúng đắn các mối quan hệ.

Trong vô vàn các mối quan hệ, người lãnh đạo phải biết

phát hiện nhanh, chính xác các mối quan hệ chính yếu, biết nhận
rõ mối quan hệ nào là chủ đạo chi phối các mối quan hệ khác,

mà chỉ cần tác động vào đó sẽ tạo “điểm nhấn”, “khâu đột phá”

làm thay đổi các mối quan hệ khác. Biết sử dụng từng mối quan

hệ riêng lẻ, cũng như kết hợp nhuần nhuyễn nhiều mối quan hệ,

sử dụng chúng như một sức mạnh có thể thúc đẩy và chế ước lẫn

nhau, kết hợp phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm, tạo ra

những quan hệ mới thuận lợi cho việc hoàn thành các nhiệm vụ

đã đề ra.

6. Có nghệ thuật giao tiếp, ứng xử linh hoạt, khoa học.

Lãnh đạo là sự tác động đến con người bằng nhiều cách và

phương thức khác nhau, trong đó khả năng giao tiếp, ứng xử

không chỉ là thành tố của năng lực lãnh đạo mà còn là một nghệ

thuật để nâng cao hiệu quả của hoạt động lãnh đạo. Đó là khả

năng tiếp xúc với các loại đối tượng bằng các cách khác nhau,

trong những điều kiện và những phương tiện khác nhau. Đó là

khả năng hiểu được tư tưởng của đối tượng tiếp xúc, “đọc” được

tâm trạng, diễn biến tư tưởng, tình cảm của họ. Với những biện

pháp và hình thức khác nhau, người lãnh đạo phải làm cho ý

định, tư tưởng, ý chí đúng đắn của mình được người khác tiếp
nhận và biến thành hành vi của họ trong thực hiện chủ đích

mình đã vạch ra. Trong giao tiếp, ứng xử, người lãnh đạo phải

biết kiềm chế sự nóng nảy, những hành động vội vàng, tạo được

sự thông cảm và lòng mến yêu của mọi người đối với mình.

Trong mọi trường hợp, người lãnh đạo bao giờ cũng phải làm

chủ được mình, làm chủ được tình hình. V.I.Lênin từng nhắc

nhở: Vô luận trong trường hợp nào những người cộng sản cũng

phải giữ trái tim của mình luôn luôn nóng, còn bộ óc luôn luôn

lạnh. Khi bộ óc đã bình tĩnh, thận trọng, có trí tuệ cao thì các

quyết định đưa ra hoàn toàn chính xác, khả năng thành công rất

lớn.

7. Độ lượng, nhân hậu, yêu thương cấp dưới.

Chỉ có tấm lòng yêu thương thật sự, hết lòng vì mọi người

với phương châm “nghiêm khắc mà khoan dung, thấu tình, đạt

lý”, nắm bắt, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng của cấp dưới thì

người lãnh đạo mới được sự ủng hộ của nhân viên dưới quyền,

mới tạo ra môi trường giao tiếp cởi mở, chân tình. Từ đó mới

thật sự phát huy được dân chủ, tạo ra một tập thể vững mạnh,

đoàn kết, thống nhất, có khả năng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
Những phẩm chất trên, hợp thành năng lực người lãnh đạo. Nó

là tiền đề và điều kiện tối cần thiết để người lãnh đạo dẫn dắt

người dưới quyền.

THANH TOÀN

Phó Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ Ninh Bình
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản