Năng lượng sóng biển

Chia sẻ: bonghongtim_90

Sóng biển: gió thổi trên bề mặt đại dương truyền một phần năng lượng cho đai dương tạo ra sóng biển.Phân loại: Tùy theo nguyên lý hoạt động ,các thiết bị khai thác sóng biển được phân loại theo:Mái dốc,Cánh nổi, Bơm sóng. Một cách phân loại khác chia các loại thiết bị thành :

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản