NÉM TRÚNG ĐÍCH THẲNG ĐỨNG

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ biết ném trúng đích thẳng đứng. - Trẻ thực hiện vận động chính xác,đúng đẹp. - Khi ném trẻ biết định hướng ném và ném mạnh. - Phát triển cơ chân cơ tay, và các tố chất vận động nhanh nhẹn mạnh mẽ. - Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học và biết chú ý lăng nghe nhìn cô làm mẫu. II. Chuẩn bị: - Cột ném, túi cát. - Băng nhạc, trống lắc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: NÉM TRÚNG ĐÍCH THẲNG ĐỨNG

NÉM TRÚNG ĐÍCH THẲNG ĐỨNG

TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Dạy trẻ biết ném trúng đích thẳng đứng.

- Trẻ thực hiện vận động chính xác,đúng đẹp.

- Khi ném trẻ biết định hướng ném và ném mạnh.

- Phát triển cơ chân cơ tay, và các tố chất vận động nhanh nhẹn mạnh mẽ.

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học và biết chú ý lăng nghe nhìn cô làm

mẫu.

II. Chuẩn bị:

- Cột ném, túi cát.

- Băng nhạc, trống lắc.

III. Hướng dẫn:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ

1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng - Trẻ đi các kiểu đi.

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi
bằng mũi bàn chân, gót chân, đi

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- Tay đưa ra phía trước lên cao.

- TTCB: đứng thẳng, chân khép

tay để xuôi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

tay đưa ra trước (lồng bàn tay sấp).

- Nhịp 2: đưa 2 tay lên cao ( lồng - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

bàn tay hướng vào nhau).

- Nhịp 3: Đưa 2 tay ra trước như

nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên.

* Động tác chân: Ngồi khuỵu
gối. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- TTCB: đứng thẳng, chân khép

tay để xuôi.

- Nhịp 1: đưa 2 tay lên cao ( lồng

bàn tay hướng vào nhau), kiễng chân.

- Nhịp 2: Khuỵu gối, hai tay đưa

ra trước (lồng bàn tay sấp).

- Nhịp 3: Đứng thẳng đưa 2 tay

lên cao như nhịp 1. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên.

* Động tác bụng: Ngồi duỗi chân

tay chống sau 2 chân thay nhau đưa

thẳng lên trên.

- TTCB: Ngồi duỗi chân tay - TC: Ném trúng đích nằm ngang.

chống sau.

- Nhịp 1: Đưa chân trái lên cao

tay chống sau. - Trẻ chú ý lắng nghe.

- Nhịp 2: Hạ chân trái xuống.
- Nhịp 3: Đưa chân phải lên cao.

- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ thực hiện.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên.

* Động tác bật:

- Bật tách khép chân.

- TTCB: đứng thẳng, tay chống

hông.

- Nhịp 1: Bật tách chân ra 2 bên

(chân rộng bằng vai).

- Nhịp 2: Bật khép chân lại.

- Nhịp 3,4,5,6,7,8: Như trên. - Nâng cao yêu cầu sau mỗi lần thực

b. VĐCB: hiện.

- Hôm trước cô đã dạy các con

thực hiện vận động ném gì? - Nâng cao yêu cầu như thế nào phải

- Hôm nay cô sẽ dạy các con vận kể hết ra.

động "ném trúng đích thẳng đứng".

- Để thực hiện vận động này trước

tiên các con phải nhìn cô làm trước

để lát nữa mình làm cho đúng nha. - Trẻ nhắc lại.
* Cô làm mẫu:

- Lần 1: Không giải thích.

- Lần 2: Giải thích.

Cô đứng chân trước chân sau

tay cầm túi cát cùng phía với chân

sau, cô giơ túi cát lên trước. Khi có

hiệu lệnh ném cô gập tay ngang tầm

mắt và ném thật mạnh vào đích. Sau

đó cô nhặt túi cát và đi về chỗ.

- Mời 2-3 trẻ khá lên làm mẫu.

- Hỏi lại tên vận động?

- Cô nhắc trẻ phải định hướng

ném và ném mạnh.

* Trẻ thực hiện:

- Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ 2-

3 lần.

=> Trong quá trình trẻ thực hiện

cô vừa hướng dẫn vừa quan sát sửa

sai cho trẻ.
- Hỏi lại tên vận động.

c. TCVĐ:

- Hôm nay cô sẽ cho lớp mình

chơi trò chơi :"Cáo và Thỏ". Bạn nào

nhắc lại luật chơi và cách chơi.

- Nhận xét, tuyên dương.3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở 1-2

vòng.

TIẾT 2

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn lại kỹ năng vận động ném trúng đích thẳng đứng.

- Trẻ thực hiện vận động chính xác, đúng đẹp.

- Rèn luyện và phát triển tố chất vận động của cơ tay, và khả năng định

hướng trong không gian.

- Thực tích cực chú ý trong giờ học, thích thú chơi.

II. Chuẩn bị:
- Cột ném, túi cát.

- Băng nhạc, trống lắc.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ

1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi - Trẻ đi các kiểu đi.

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- TTCB: đứng thẳng, chân khép

tay để xuôi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang bên

tay đưa ra trước (lồng bàn tay sấp).

- Nhịp 2: đưa 2 tay lên cao ( lồng
bàn tay hướng vào nhau). - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên đổi chân.

* Động tác chân: Ngồi khuỵu

gối.

- TTCB: đứng thẳng, chân khép

tay để xuôi.

- Nhịp 1: đưa 2 tay lên cao ( lồng - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

bàn tay hướng vào nhau).

- Nhịp 2: khuỵu gối, hai tay đưa

ra trước, lồng bàn tay sấp.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên.

* Động tác bụng:

Ngồi duỗi chân, tay chống sau,2

chân thay nhau đưa thẳng lên cao. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- TTCB: Ngồi duỗi chân tay
chống sau.

- Nhịp 1: Đưa chân trái sang lên

cao tay chống sau.

- Nhịp 2: Hạ chân trái xuống.

- Nhịp 3: Đưa chân phải lên. - TC: Ném trúng đích nằm ngang.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên.

* Động tác bật: - Trẻ thực hiện.

Bật tách khép chân. - Nâng cao yêu cầu sau mỗi lần thực

- TTCB: Đứng thẳng, tay chống hiện.

hông. - Nâng cao yêu cầu như thế nào phải

- Nhịp 1: Bật tách chân. kể hết ra.

- Nhịp 2: Bật khép chân.

- Nhịp 3,4,5,6,7,8: Như trên. - Trẻ chơi.

b. VĐCB:

- Hôm trước cô đã dạy các con

thực hiện vận động gì?

- Bạn nào giỏi lên làm cho cả lớp

xem (mời 2-3 trẻ).
* Trẻ thực hiện:

- Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần.

=> Cô lưu ý cách ném phải ném

đúng hướng và ném mạnh.

=> Trẻ thực hiện cô bao quát sửa

sai cho trẻ yếu thực hiện lại.

- Hỏi lại tên vận động.

c.TCVĐ:

- Cho lớp chơi trò chơi "Cáo và

Thỏ".

- Trẻ chơi 2-3 lần.

- Nhận xét tuyên dương.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở 2-3

vòng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản