NÉM XA BẰNG HAI TAY KẾT HỢP CHẠY NHANH 15M

Chia sẻ: lgg330

- Dạy trẻ biết ném xa bằng hai tay và chạy nhanh 15m. - Khi ném trẻ biết ném mạnh và chạy nhanh thẳng hướng. - Phát triển cơ chân cơ tay, và các tố chất vận động nhanh nhẹn mạnh mẽ. - Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học và biết chú ý lăng nghe nhìn cô làm mẫu. II. Chuẩn bị: - 6 túi cát. - Sân bằng phẳng. - Băng nhạc, trống lắc.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: NÉM XA BẰNG HAI TAY KẾT HỢP CHẠY NHANH 15M

NÉM XA BẰNG HAI TAY KẾT HỢP CHẠY NHANH 15M

TIẾT 1

I. Mục đích yêu cầu:

- Dạy trẻ biết ném xa bằng hai tay và chạy nhanh 15m.

- Khi ném trẻ biết ném mạnh và chạy nhanh thẳng hướng.

- Phát triển cơ chân cơ tay, và các tố chất vận động nhanh nhẹn mạnh mẽ.

- Giáo dục trẻ trật tự trong giờ học và biết chú ý lăng nghe nhìn cô làm

mẫu.

II. Chuẩn bị:

- 6 túi cát.

- Sân bằng phẳng.

- Băng nhạc, trống lắc.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ

1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng - Trẻ đi các kiểu đi.

tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi
bằng mũi bàn chân, gót chân, đi

khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- Tay đưa ra phía trước lên

cao.

- TTCB: đứng thẳng, chân khép

tay để xuôi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang trái

tay đưa ra trước (lồng bàn tay sấp). - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 2: đưa 2 tay lên cao ( lồng

bàn tay hướng vào nhau).

- Nhịp 3: Đưa 2 tay ra trước như

nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

- Nhịp 5,6,7,8: Như trên.
* Động tác chân: Ngồi khuỵu - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

gối.

- TTCB: đứng thẳng, chân khép

tay để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: đưa 2 tay lên cao, lồng

bàn tay hướng vào nhau, kiễng chân.

- Nhịp 2: Ngồi khuỵu gối (lưng

thẳng).

- Nhịp 3: Như nhịp 1. - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bụng:

- TTCB: Đứng thẳng, chân khép

tay thả xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: Bước chân trái sang bên

tay đưa lên cao (lồng bàn tay hướng - TC: Ném xa bằng hai tay và chạy

vào nhau). nhanh 15m.

- Nhịp 2: Cúi gập người về phía

trước (chân thẳng) tay chạm ngón - Chú ý quan sát.

chân. - Trẻ chú ý lắng nghe.
- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - TC: Ném xa 2 tay và chạy nhanh

* Động tác bật:Bật tách khép 15m.

chân. - Trẻ thực hiện.

- TTCB: đứng thẳng, chân khép,

tay thả xuôi đầu không cúi.

- Nhịp 1: Bật tách chân ra 2 bên,

2 tay đưa ra trước (lồng bàn tay sấp).

- Nhịp 2: Bật khép chân lại, 2 tay

để xuôi.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - TC: Ném xa 2 tay và chạy nhanh

b. VĐCB: 15m.

- Hôm nay cô sẽ dạy các con thực

hiện vận động "ném xa bằng hai tay

và chạy nhanh 15m". - Chơi cùng cô.

- Cho trẻ lặp lại tên vận động.

- Để thực hiện vận động này trước

tiên các con phải nhìn cô làm trước
để lát nữa mình làm cho đúng nha.

* Cô làm mẫu:

- Lần 1: Không giải thích.

- Lần 2: Giải thích.

Cô cầm túi cát bằng hai tay

(chân rộng bằng vai) cô giơ túi cát lên

đầu, tay hơi gập và cô dùng sức ném

thật mạnh nhanh đến vạch mức và đi

về cuối hàng.

- Mời 2 trẻ lên làm thử.

- Hỏi lại tên vận động?

* Trẻ thực hiện:

- Cho cả lớp thực hiện mỗi trẻ 2-

3 lần.

=> Trong quá trình trẻ thực hiện

cô vừa hướng dẫn vừa quan sát sửa

sai cho trẻ.

- Hỏi lại tên vận động.

3. Hồi tĩnh:
- Cho trẻ chơi "thổi bóng và thả

bóng bay. Chơi 2 lần.

TIẾT 2

I. Mục đích yêu cầu:

- Ôn lại kỹ năng vận động xa bằng hai tay và chạy thẳng hướng.

- Trẻ biết dùng sức của 2 tay để ném xa.

- Rèn luyện và phát triển tố chất vận động của cơ tay, chân và toàn thân.

- Thực hiện bài tập phát triển chung nhịp nhàng.

II. Chuẩn bị:

- 6 túi cát, 4 lá cờ để ở đích (2 xanh 2 đỏ).

- Sân bãi an toàn, thoáng mát.

- Băng nhạc, trống lắc.

III. Tiến hành:


Hoạt động của Cô Hoạt động của Trẻ


1. Khởi động:

- Cho trẻ đi theo nhạc thành vòng
- Trẻ đi các kiểu đi.
tròn kết hợp các kiểu đi: đi thường đi

bằng mũi bàn chân, gót chân, đi
khom, đi thường, đi nhanh, chạy

chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường.

2. Trọng động: - Trẻ thực hiện 3l x 8n.

a. BTPTC:

* Động tác tay:

- TTCB: đứng thẳng, chân khép

tay để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang bên

tay đưa ra trước (lồng bàn tay sấp).

- Nhịp 2: đưa 2 tay lên cao ( lồng

bàn tay hướng vào nhau). - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác chân:

- TTCB: đứng thẳng, chân khép

tay để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: đưa 2 tay lên cao ( lồng

bàn tay hướng vào nhau), kiễng chân.
- Nhịp 2: khuỵu gối, lưng thẳng, - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

không kiễng chân ( hai tay đưa ra

trước, lồng bàn tay sấp).

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB.

* Động tác bụng:

- TTCB: đứng thẳng, chân khép

tay để xuôi, đầu không cúi.

- Nhịp 1: bước chân trái sang bên

tay đưa lên cao (lồng bàn tay hướng - Trẻ thực hiện 2l x 8n.

vào nhau).

- Nhịp 2: Cúi gập người về phía

trước (chân thẳng) tay chạm ngón

chân.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - TC: Ném xa bằng hai tay chạy

* Động tác bật: nhanh 15m.

- TTCB: Đứng thẳng, tay khép,

tay thả xuôi, đầu không cúi.
- Nhịp 1: Bật tách chân ra 2 tay - Trẻ thực hiện mẫu.

đưa ra trước (lồng bàn tay sấp). - Chú ý lắng nghe.

- Nhịp 2: Bật khép chân lại, 2 tay

để xuôi. - Trẻ thực hiện.

- Nhịp 3: Như nhịp 1.

- Nhịp 4: Về TTCB. - Trẻ chơi.

b. VĐCB:

- Hôm trước cô đã dạy các con

thực hiện vận động gì?

- Hôm nay cô sẽ cho các con thực

hiện lại xem các con làm có đúng

không nhé.

- Bây giờ cô mời bạn nào lên làm

mẫu cho cả lớp xem (mời 2 trẻ).

- Cô nhận xét và nhấn mạnh lưu ý

đứng chân rộng bằng vai, 2 tay cầm

túi cát giơ cao lên đầu, thân hơi ngã - Ném xa 2 tay và chạy nhanh 15m.

ra sau, dùng sức của thân và tay để

ném đi xa, khi ném xong các con nhớ
vào TTCB để chạy nhanh về phía

trước, nhớ chạy thẳng hàng.

=> Chuẩn bị chạy: đứng chân trước

chân sau, thân người hơi chồm về

phía trước để lấy đàm, khi chạy chân

nhắc cao, chạm đất bằng nữa đầu bàn

chân khuỷu tay hơi gập lại đánh nhịp

nhàng cùng với nhịp của chân, đầu

không cúi mắt nhìn thẳng về phía

trước.

* Trẻ thực hiện:

- Cho cả lớp thực hiện 2-3 lần.

- Cô sửa sai và tuyên dương.

- Lần 2 cho trẻ thực hiện dưới

hình thức thi đua 4 đội

- Các con nhớ sau khi ném túi cát

mình phải chạy nhanh về đích lấy lá

cờ màu xanh bỏ vào hộp sau đó chạy

về hàng đập vào tay bạn kế tiếp sẽ
ném túi cát và tiếp tục chạy về đích

lấy cờ màu xanh ra và bỏ cờ đỏ vào

và cứ như vậy cho đến hết, đội nào

thực hiện nhanh hơn sẽ thắng.

- Hỏi lại tên vận động.

- Nhận xét tuyên dương.

3. Hồi tĩnh:

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng, hít thở 1-2 - Trẻ hít thở nhẹ nhàng.

vòng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản