Nén dữ liệu thừa trên file (Compress DGN file)

Chia sẻ: Tuan Bui Nghia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
10
download

Nén dữ liệu thừa trên file (Compress DGN file)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nén dữ liệu thừa trên file (Compress DGN file) Khi bạn xoá một đối tượng trên file, đối tượng đó không bị xóa ngay khỏi file mà được đánh dấu “đã xoá” và có thể khôi phục lại (undo)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nén dữ liệu thừa trên file (Compress DGN file)

  1. Nén dữ liệu thừa trên file (Compress DGN file) Khi bạn xoá một đối tượng trên file, đối tượng đó không bị xóa ngay khỏi file mà được đánh dấu “đã xoá” và có thể khôi phục lại (undo). Nén file có thể làm giảm kích thước file bằng việc xóa hẳn các đối tượng không dùng đến trong nó. Tuy nhiên, sau khi nén thì không thể khôi phục (undone) lại các tác vụ trước đó. Để compress active design file 1. Từ File menu, choose Compress Design 2. Nhập lệnh com từ cửa sổ lệnh của MicroStation Sao lưu dữ liệu (Backup, Save as) Để tránh mất mát dữ liệu, bạn thường cần phải thường xuyên sao lưu dữ liệu. Có hai cách để thực hiện: 1. Từ cửa sổ lệnh của MicroStation, đánh vào lệnh: backup hoặc back. file lưu sẽ có tên giống với file hiện thời nhưng phần mở rộng được gán là .bak và được lưu trong cùng thư mục 2. Từ menu file, chọn Save as sau đó đánh tên khác vào

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản