Ngân hàng câu hỏi : Kỹ thuật nhiệt

Chia sẻ: hoanganhnln

Hiểu được các khái niệm, định nghĩa về: Hệ cô lập, hệ không cô lập, hệ kín, hệ hở, hệ đoạn nhiệt, chất mô giới. nhiệt độ, áp suất..

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản