Ngân hàng câu hỏi thi tự luận môn Công nghệ kim loại

Chia sẻ: hajzang

Tài liệu tham khảo đề cương Ngân hàng câu hỏi thi tự luận môn học Công nghệ kim loại

Nội dung Text: Ngân hàng câu hỏi thi tự luận môn Công nghệ kim loại

ĐỀ CƯƠNG
NGÂN HÀNG CÁC CÂU HỎI THI TỰ LUẬN MÔN HỌC
CÔNG NGHỆ KIM LOẠI
Học trình I:
Phương pháp sản xuất đúc
1- Nêu ưu, nhược điểm và phân loại phương pháp đúc?

2- Trình bày mối liên hệ giữa các bước trong quy trình công nghệ sản xuất
vật đúc (vẽ sơ đồ)?
3- Nêu các bộ phận chính để đúc vật trong khuôn cát ?

4- Trình bày yêu cầu và các thành phần của hỗn hợp làm khuôn, lõi khi đúc

trong khuôn cát ?
5- Phân tích kết cấu vật đúc khi đúc trong khuôn cát ?

6- Xác định mặt phân khuôn khi đúc trong khuôn cát ?

7- Thiết kế mẫu khi đúc trong khuôn cát (có hình vẽ minh hoạ)?

8- Thiết kế lõi và hộp lõi khi đúc trong khuôn cát (có hình vẽ minh hoạ)?

9- Nêu yêu cầu của hệ thống rót, các bộ phận của hệ thống rót ?

10- Trình bày sấy khuôn, lõi, và lắp ráp khuôn ?
11- Nêu phương pháp chọn vị trí hợp lý để rót kim loại vào khuôn, tính toán

hệ thống rót?
12- Trình bày chế tạo khuôn và lõi bằng tay ?

13- Trình bày chế tạo khuôn và lõi bằng máy?

14- Trình bày phương pháp đúc trong khuôn kim loại ?

15- Trình bày phương pháp đúc bằng khuôn ly tâm (có hình vẽ minh hoạ)?
16- Trình bày phương pháp đúc áp lực (có hình vẽ minh hoạ)?
17- Trình bày phương pháp đúc liên tục (có hình vẽ minh hoạ)?
18- Trình bày các dạng khuyết tật cơ bản, sửa chữa khuyết tật vật đúc?
1
Học trình II:
Gia công kim loại bằng áp lực - hàn và cắt kim loại
1- Trình bày khái niệm, đặc điểm của quá trình gia công kim loại bằng áp

lực ?
2- Phân loại các phương pháp gia công kim loại bằng áp lực?

3- Nêu quá trình biến dạng dẻo của kim loại?
4- Nêu chế độ nung nóng kim loại khi gia công áp lực?

5- Trình bày khái niệm, đặc điểm và ứng dụng của phương pháp cán kim
loại (có hình vẽ minh hoạ)?
6- Trình bày khái niệm, đặc điểm và ứng dụng của phương pháp kéo kim
loại (có hình vẽ minh hoạ)?
7- Trình bày các đặc điểm và thiết bị của phương pháp rèn tự do (có hình

vẽ minh hoạ)?
8- Nêu các nguyên công cơ bản của rèn tự do?

9- Trình bày các đặc điểm, thiết bị và công nghệ của phương pháp dập
tấm kim loại (có hình vẽ minh hoạ)?
10- Trình bày công nghệ dập thể tích?
11- Nêu khái niệm, đặc điểm của phương pháp hàn kim loại ?
12- Phân loại các phương pháp hàn kim loại (có hình vẽ minh hoạ)?

13- Trình bày công nghệ hàn điện hồ quang tay (có hình vẽ minh hoạ)?
14- Trình bày công nghệ hàn điện tiếp xúc (có hình vẽ minh hoạ)?

15- Trình bày công nghệ hàn kim loại bằng khí (có hình vẽ minh hoạ)?
16- Trình bày các dạng khuyết tật hàn và phương pháp kiểm tra khuyết tật

hàn? (có hình vẽ minh hoạ)?
2
Học trình III:
Các phương pháp gia công kim loại trên các máy cắt kim loại
1- Nêu các chuyển động cơ bản khi cắt gọt kim loại (có hình vẽ minh
hoạ)?
2- Nêu các thông số cơ bản của chế độ cắt gọt kim loại (có hình vẽ minh

hoạ khi tiện ngoài)?
3- Trình bày cấu tạo chung của dao tiện?
4- Nêu các thông số của dụng cụ cắt theo sơ đồ tiện ngoài trạng thái tĩnh
(có hình vẽ minh hoạ)?
5- Trình bày các yêu cầu của vật liệu làm dụng cụ cắt?
6- Phân tích các thành phần lực cắt khi tiện ?
7- Trình bày công dụng và phân loại máy tiện ?
8- Nêu các bộ phận chính, đặc tính kỹ thuật của máy tiện ren vít vạn năng?

9- Trình bày khả năng công nghệ và phạm vi ứng dụng của phương pháp
Tiện (có hình vẽ minh hoạ)?
10- Trình bày khả năng công nghệ và phạm vi ứng dụng của phương pháp
Phay (có hình vẽ minh hoạ)?
11- Nêu đặc điểm của phương pháp phay và các yếu tố cắt khi phay?
12- Trình bày khả năng công nghệ và phạm vi ứng dụng của phương pháp
Khoan (có hình vẽ minh hoạ)?
13- Trình bày khái niệm, đặc điểm và phân loại phương pháp Mài (có hình

vẽ minh hoạ)?
14- Trình bày ký hiệu, phân loại đá Mài?

15- Nêu các chuyển động cơ bản trên máy Mài (có hình vẽ minh hoạ) ?
16- Trình bày phương pháp gia công bằng tia lửa điện?
17- Trình bày các phương pháp gia công bằng siêu âm ?
3
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản