ngân hàng thương mại

Chia sẻ: donna_12345

Lịch sử phát triển của NHTM 2. Khái niệm NHTM 3. Các nghiệp vụ cơ bản của NHTM 4. Chức năng của NHTM 5. Những nguyên lý trong quản lý NHTM Định nghĩa ngân hàng thương mại Đầu tiên ngân hàng thương mại là một loại ngân hàng trung gian. Ở mỗi nước có một cách định nghĩa riêng về ngân hàng thương mại. Ví dụ: Ở Mỹ: ngân hàng thương mại là một công ty kinh doanh chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính và họat động trong ngành dịch vị tài chính. Ở Pháp: ngân hàng thương...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản