Ngành Chân khớp

Chia sẻ: trithuc_nguabien

Ngành chân khớp chiếm vị trí rất quan trọng trong giới động vật.Trong gần 1.2 triệu loài động vật đã được mô tả thì đã có một triệu loài thuộc ngành chân khớp.Chúng có các phần phụ phân đốt khớp động với nhau.Vì thế được gọi là chân khớp.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Ngành Chân khớp

Môn: Sinh Học Đại Cương
GVHD:

Báo cáo
Đề Tài: Ngành Chân khớp
Giới thiêu về ngành chân khớp:

Ngành chân khớp chiếm vị trí rất quan trọng trong
giới động vật.Trong gần 1.2 triệu loài động vật đã
được mô tả thì đã có một triệu loài thuộc ngành
chân khớp.Chúng có các phần phụ phân đốt khớp
động với nhau.Vì thế được gọi là chân khớp.
ngành chân có 3 lớp lớn:
 Lớp giáp xác
(Đại diện là tôm sông)


 Lớp hình nhiện
(Đại diện là nhiện)


 Lớp sâu bọ
(Đại diện châu chấu)
Cấu tạo và hoạt động sống của ngành chân khớp:
 Đặc điểm chung của ngành chân khớp:
-Là động vật đa bào có đối xứng hai bên.
-Cơ thể chi đốt dị hình.
-Phần phụ phân đốt,các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh
hoạt.
-Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác,thay đổi vỏ cũ bằng
vỏ mới thích hợp với cơ thể.
-Vỏ kitin có chức năng như một bộ xương ngoài.(kitin có trong lớp cutin từ
các tế bào biểu mô tiết ra ngoài )
-Xoang cơ thể thu hẹp thành xoang máu (hemocoel) không liên tục chứa
đầy huyết sắc tố có nhiệm vụ như máu.
-Cơ thể hoàn toàn thiếu tiêm mao.
. Các hệ cơ quan của chân khớp:
+ Hệ tuần hoàn:
- Hệ tuận hoàn kín xuất hiện từ giun đốt, ở giun đốt có thể coi bao cơ
như một kiểu tim ngoài. Chân khớp với bộ xương ngoài đã vô hiệu hóa
tác động hỗ trợ của bao cơ khi di chuyên, trong khi tim chưa chuyên hóa
đủ mạnh, đã bảo vệ nhu cầu tuận hoàn máu bằng cách phá vỡ thành
mao quản, hình thành hệ tuận hoàn hở.
-Phần chủ yếu của hệ tuận hoàn chân khớp là một mạch chạy dọc dưới
sống lưng gọi là tim với các đôi lỗ tim ở hai bên.
-Khi tim co, máu được dồn vào đầu rồi từ đó đến các phần của cơ thể, ngập
trong hệ khe hổng. Máu sau khi đã qua hệ hô hấp và bài tiết, trở về khoang
bao tim để vào tim qua lỗ tim. Các lỗ tim đều có van không cho máu di chuyển
ngược chiều.
+ Cơ quan hô hấp: chân khớp có cơ quan hô hấp đa dạng
- Mang: là các nhánh ở gốc phần phụ, thường nằm trong khoang mang, chỉ
gặp ở giáp xác. Một số giáp xác sống trên cạn (mọt ẩm, cua dừa…) thành
khoang mang biến thành diện tích trao đổi khí, mang bị tiêu giảm.
-Mang sách: mang gồm các tấm xếp chồng lên nhau như những trang sách
ở dưới phần ohụ bụng, chỉ gặp ở chân khớp cổ ở biển (sam, sò)
-Phổi sách: phổi mà trong khoang có các tấm xếp chồng lên nhau như những
trang sách (ở nhện).
-Ống khí: là dạng phổ biến nhất trong chân khớp ở cạn (sâu bọ, nhiều chân,
một số hình nhện), là một hệ thống ống có khung cuticun nâng đỡ ở mặt trong
phân nhánh nhiều lần và kết thúc trong các mô của cơ thể. Ống khí thông với
ngoài qua lỗ thở, thường có van khép mở, vừa đảm bảo trao đổi khí, vừa chống
mất nước.Ở sâu bọ hoạt động mạnh (ong một số bướm,…) một phần ống khí
chuyển thành buồng dự trữ khí. Còn một số sâu bọ chuyển sang sống ở nước
(ấu trùng chuồn chuồn kim, ấu trùng thiêu thân,…) hệ ống khí chuyển thành
hệ ống kín, mất lỗ thở, khí vào hệ ống khí qua một số vùng da gọi là mang
ống khí.
-Hô hấp qua bề mặt cơ thể: chỉ gặp ở một số chân khớp có cơ thể bé, kể cả
ở cạn và ở nước.
Tìm hình hệ hô hấp
2.Hệ tiêu hoá
Ph á t t r i ể n hơn ở
ri
Giun đ ố t ,có sự
chuy ể n dich m i ệ ng
v ề ph ía sau,r âu 1 
sau,râu
râu 2  v ề ph ía t r ư ớ c

Th ứ c ăn đa d ạ ng
Hệ t iêu ho á l à ố ng t h ẳ ng g ồ m 3 
ph ầ n: r u ộ t t rư ớ c,ru ộ t gi ữ a,ru ộ t sau
r ư c,r u a,r u
Miệng Thực quản Dạ dày Ruột giữ a Ruột sau


Hậu m ôn
Tuyến gan Tuyến t ụy


Miệng có 3 đôi hàm
Thự c quản ngắn
Dạ dày hai phần (dạ dày cơ,dạ dày t uyền
Ruột giữ a ngắn
Ruột sau t hẳng
+ Cơ quan bài tiết: có 2 nhóm
-Là dạng biến đổi của hậu đơn thuận, chỉ còn giữ lại ở một số đốt: tuyến hàm
Hoặc tuyến râu ở giáp xác; thận môi hoặc thận hàm ở nhiều chân; tuyến hán
ở một số hình nhện và đuôi kiếm…
-Ống Malpighi ở sâu bọ, nhiều chân là cơ quan bài tiết mới xuất hiện chân
khớp ở cạn. Ống Maipighi nằm chìm trong dịch thể xoang và đổ vào vùng ranh
giới của ruột giữa và ruột sau. Sản phẩm bài tiết hòa tan trong dịch thể xoang
thấm qua thành ống Maipighi để vào ruột sau. Phần lớn nước trong dịch bài
tiết đã được thành ruột sau hấp thụ trở lại.Tìm hình minh họa
7. Hệ sinh dục
Con  n ào l à con  đ ự c, 
con  n ào l à con  cá i ?
l ỗ sinh d ụ c củ a con 
cá i năm ở g ố c đôi
chân bò t h ứ 3
l ỗ sinh d ụ c củ a con  fem ale m ale

đ ự c n ằ m ở g ố cđôi
chân bò t h ứ 5
Hệ sinh d ụ c phân
t ính m ộ t số số ng
b á m v à k í sinh t h ì
lư ỡ ng t ính
Sinh sả n h ữ u t ính
Tinh t r ù ng có cấ u t ạ o
đ ặ c bi ệ t
Qu á t r ình t h ụ t inh
t hay đ ổ i t ù y lo à i
Số t r ứ ng củ a m ỗ i l ứ a
t hay đ ổ i t ù y lo à i
8.Sinh sản và phát triển
 Ho ạ t đ ộ ng gh é p đôi
ở gi á p x á c
 Sinh sả n h ữ u t ính
Ph á t t ri ể n ở giai đo ạ n
đ ầ u như ở giun đ ố t
như ng đ ế n giai đo ạ n
nhưng
sau t h ì kh á c
Từ naut aplius ( t ương
ư ơng
ứ ng v ớ i
m et at r ochophora củ a
rochophora
giun đ ố t )   đ ế n
m êt anauplius
Cá c giai đo ạ n sau có
sự sai khav t ù y nh ó m
Ví d ụ : m ysis củ a
t ôm ,zoea củ a cua …
Sự đa dạng về cấu tạo và môi trường sống
của ngành chân khớp
Sự đa dạng về tập tín của ngành chân khớp
Stt Các tập tính chính Tôm Tôm ở Nhện Ve sầu Kiến Ong mật
nhờ

1 Tự vệ,tấn công
ệ ệ ệ ệ ệ
2 Dự trữ thức ăn ệ ệ
3 Dệt lưới bẫy mồi

4 Cộng sinh để tồn tại

5 Sống thành xã hội
ệ ệ
6 Chăn nuôi động vật
khác ệ
7 Đực cái nhận biết
nhau bằng tín hiệu ệ
8 Chăm sóc thế hệ sau
ệ ệ ệ
Lớp Giáp Xác
(đại diện tôm sông)
Lớp giáp xác có khoảng 20 nghìn loài,sống ở hầu hết các ao
hồ,sông,biển,một số loài ở trên cạn và một số nhỏ sống kí
sinh.
1.Cấu tạo ngoài và di chuyển của tôm sông:
Cơ thể tôm có 2 phần: Phần đầu-ngực và phần bụng.
- Phần đầu ngực gồm: Mắt khép quan sát,hai đôi râu dùng định
hướng và phát hiện mồi,các chân hàm dùng để giữ và xử lí
mồi,các chân ngực (càng và chân bò).
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản