Ngành Chân khớp

Chia sẻ: Le Tri Thuc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:19

0
430
lượt xem
79
download

Ngành Chân khớp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngành chân khớp chiếm vị trí rất quan trọng trong giới động vật.Trong gần 1.2 triệu loài động vật đã được mô tả thì đã có một triệu loài thuộc ngành chân khớp.Chúng có các phần phụ phân đốt khớp động với nhau.Vì thế được gọi là chân khớp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ngành Chân khớp

 1. Môn: Sinh Học Đại Cương GVHD: Báo cáo Đề Tài: Ngành Chân khớp
 2. Giới thiêu về ngành chân khớp: Ngành chân khớp chiếm vị trí rất quan trọng trong giới động vật.Trong gần 1.2 triệu loài động vật đã được mô tả thì đã có một triệu loài thuộc ngành chân khớp.Chúng có các phần phụ phân đốt khớp động với nhau.Vì thế được gọi là chân khớp.
 3. ngành chân có 3 lớp lớn:  Lớp giáp xác (Đại diện là tôm sông)  Lớp hình nhiện (Đại diện là nhiện)  Lớp sâu bọ (Đại diện châu chấu)
 4. Cấu tạo và hoạt động sống của ngành chân khớp:  Đặc điểm chung của ngành chân khớp: -Là động vật đa bào có đối xứng hai bên. -Cơ thể chi đốt dị hình. -Phần phụ phân đốt,các đốt khớp động với nhau làm phần phụ rất linh hoạt. -Sự phát triển và tăng trưởng gắn liền với sự lột xác,thay đổi vỏ cũ bằng vỏ mới thích hợp với cơ thể. -Vỏ kitin có chức năng như một bộ xương ngoài.(kitin có trong lớp cutin từ các tế bào biểu mô tiết ra ngoài ) -Xoang cơ thể thu hẹp thành xoang máu (hemocoel) không liên tục chứa đầy huyết sắc tố có nhiệm vụ như máu. -Cơ thể hoàn toàn thiếu tiêm mao. . Các hệ cơ quan của chân khớp: + Hệ tuần hoàn: - Hệ tuận hoàn kín xuất hiện từ giun đốt, ở giun đốt có thể coi bao cơ như một kiểu tim ngoài. Chân khớp với bộ xương ngoài đã vô hiệu hóa tác động hỗ trợ của bao cơ khi di chuyên, trong khi tim chưa chuyên hóa đủ mạnh, đã bảo vệ nhu cầu tuận hoàn máu bằng cách phá vỡ thành mao quản, hình thành hệ tuận hoàn hở.
 5. -Phần chủ yếu của hệ tuận hoàn chân khớp là một mạch chạy dọc dưới sống lưng gọi là tim với các đôi lỗ tim ở hai bên. -Khi tim co, máu được dồn vào đầu rồi từ đó đến các phần của cơ thể, ngập trong hệ khe hổng. Máu sau khi đã qua hệ hô hấp và bài tiết, trở về khoang bao tim để vào tim qua lỗ tim. Các lỗ tim đều có van không cho máu di chuyển ngược chiều.
 6. + Cơ quan hô hấp: chân khớp có cơ quan hô hấp đa dạng - Mang: là các nhánh ở gốc phần phụ, thường nằm trong khoang mang, chỉ gặp ở giáp xác. Một số giáp xác sống trên cạn (mọt ẩm, cua dừa…) thành khoang mang biến thành diện tích trao đổi khí, mang bị tiêu giảm. -Mang sách: mang gồm các tấm xếp chồng lên nhau như những trang sách ở dưới phần ohụ bụng, chỉ gặp ở chân khớp cổ ở biển (sam, sò) -Phổi sách: phổi mà trong khoang có các tấm xếp chồng lên nhau như những trang sách (ở nhện). -Ống khí: là dạng phổ biến nhất trong chân khớp ở cạn (sâu bọ, nhiều chân, một số hình nhện), là một hệ thống ống có khung cuticun nâng đỡ ở mặt trong phân nhánh nhiều lần và kết thúc trong các mô của cơ thể. Ống khí thông với ngoài qua lỗ thở, thường có van khép mở, vừa đảm bảo trao đổi khí, vừa chống mất nước.Ở sâu bọ hoạt động mạnh (ong một số bướm,…) một phần ống khí chuyển thành buồng dự trữ khí. Còn một số sâu bọ chuyển sang sống ở nước (ấu trùng chuồn chuồn kim, ấu trùng thiêu thân,…) hệ ống khí chuyển thành hệ ống kín, mất lỗ thở, khí vào hệ ống khí qua một số vùng da gọi là mang ống khí. -Hô hấp qua bề mặt cơ thể: chỉ gặp ở một số chân khớp có cơ thể bé, kể cả ở cạn và ở nước.
 7. Tìm hình hệ hô hấp
 8. 2.Hệ tiêu hoá Ph á t t r i ể n hơn ở ri Giun đ ố t ,có sự chuy ể n dich m i ệ ng v ề ph ía sau,r âu 1  sau,râu râu 2  v ề ph ía t r ư ớ c rư
 9. Th ứ c ăn đa d ạ ng Hệ t iêu ho á l à ố ng t h ẳ ng g ồ m 3  ph ầ n: r u ộ t t rư ớ c,ru ộ t gi ữ a,ru ộ t sau r ư c,r u a,r u Miệng Thực quản Dạ dày Ruột giữ a Ruột sau Hậu m ôn Tuyến gan Tuyến t ụy Miệng có 3 đôi hàm Thự c quản ngắn Dạ dày hai phần (dạ dày cơ,dạ dày t uyền Ruột giữ a ngắn Ruột sau t hẳng
 10. + Cơ quan bài tiết: có 2 nhóm -Là dạng biến đổi của hậu đơn thuận, chỉ còn giữ lại ở một số đốt: tuyến hàm Hoặc tuyến râu ở giáp xác; thận môi hoặc thận hàm ở nhiều chân; tuyến hán ở một số hình nhện và đuôi kiếm… -Ống Malpighi ở sâu bọ, nhiều chân là cơ quan bài tiết mới xuất hiện chân khớp ở cạn. Ống Maipighi nằm chìm trong dịch thể xoang và đổ vào vùng ranh giới của ruột giữa và ruột sau. Sản phẩm bài tiết hòa tan trong dịch thể xoang thấm qua thành ống Maipighi để vào ruột sau. Phần lớn nước trong dịch bài tiết đã được thành ruột sau hấp thụ trở lại. Tìm hình minh họa
 11. 7. Hệ sinh dục Con  n ào l à con  đ ự c,  con  n ào l à con  cá i ? l ỗ sinh d ụ c củ a con  cá i năm ở g ố c đôi chân bò t h ứ 3 l ỗ sinh d ụ c củ a con  fem ale m ale đ ự c n ằ m ở g ố cđôi chân bò t h ứ 5 Hệ sinh d ụ c phân t ính m ộ t số số ng b á m v à k í sinh t h ì lư ỡ ng t ính
 12. Sinh sả n h ữ u t ính Tinh t r ù ng có cấ u t ạ o đ ặ c bi ệ t Qu á t r ình t h ụ t inh t hay đ ổ i t ù y lo à i Số t r ứ ng củ a m ỗ i l ứ a t hay đ ổ i t ù y lo à i
 13. 8.Sinh sản và phát triển  Ho ạ t đ ộ ng gh é p đôi ở gi á p x á c  Sinh sả n h ữ u t ính
 14. Ph á t t ri ể n ở giai đo ạ n đ ầ u như ở giun đ ố t như ng đ ế n giai đo ạ n nhưng sau t h ì kh á c Từ naut aplius ( t ương ư ơng ứ ng v ớ i m et at r ochophora củ a rochophora giun đ ố t )   đ ế n m êt anauplius Cá c giai đo ạ n sau có sự sai khav t ù y nh ó m Ví d ụ : m ysis củ a t ôm ,zoea củ a cua …
 15. Sự đa dạng về cấu tạo và môi trường sống của ngành chân khớp
 16. Sự đa dạng về tập tín của ngành chân khớp Stt Các tập tính chính Tôm Tôm ở Nhện Ve sầu Kiến Ong mật nhờ 1 Tự vệ,tấn công ệ ệ ệ ệ ệ 2 Dự trữ thức ăn ệ ệ 3 Dệt lưới bẫy mồi ệ 4 Cộng sinh để tồn tại ệ 5 Sống thành xã hội ệ ệ 6 Chăn nuôi động vật khác ệ 7 Đực cái nhận biết nhau bằng tín hiệu ệ 8 Chăm sóc thế hệ sau ệ ệ ệ
 17. Lớp Giáp Xác (đại diện tôm sông) Lớp giáp xác có khoảng 20 nghìn loài,sống ở hầu hết các ao hồ,sông,biển,một số loài ở trên cạn và một số nhỏ sống kí sinh. 1.Cấu tạo ngoài và di chuyển của tôm sông: Cơ thể tôm có 2 phần: Phần đầu-ngực và phần bụng. - Phần đầu ngực gồm: Mắt khép quan sát,hai đôi râu dùng định hướng và phát hiện mồi,các chân hàm dùng để giữ và xử lí mồi,các chân ngực (càng và chân bò).
Đồng bộ tài khoản