Ngành tảo Giáp - DINOPHYTA

Chia sẻ: pencil_6

Nhóm Dinokont: gồm các tảo có tế bào trần hay được bao bởi các tấm cellulose gọi là tấm giáp. Bề mặt các tấm giáp có thể nhẵn hoặc có các cấu trúc vân mịn hoặc thô và thường có nhiều lỗ nhỏ nhằm làm tăng thêm diện tích bề mặt tiếp xúc với môi trường.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản