Ngành tảo Giáp - DINOPHYTA

Chia sẻ: pencil_6

Nhóm Dinokont: gồm các tảo có tế bào trần hay được bao bởi các tấm cellulose gọi là tấm giáp. Bề mặt các tấm giáp có thể nhẵn hoặc có các cấu trúc vân mịn hoặc thô và thường có nhiều lỗ nhỏ nhằm làm tăng thêm diện tích bề mặt tiếp xúc với môi trường.

Nội dung Text: Ngành tảo Giáp - DINOPHYTA

Ngành tảo Giáp - DINOPHYTA

Tảo giáp gồm những cơ thể đơn bào, có nhân thật,
sống đơn độc hoặc hình

thành tập đoàn dạng chuỗi.

- Tế bào

Tế bào mang hai roi, một roi uốn gợn sóng nằm trong
đai ngang và một roi

hướng về sau tế bào.

Tảo giáp được chia thành hai nhóm:

- Nhóm Dinokont: gồm các tảo có tế bào trần hay
được bao bởi các tấm

cellulose gọi là tấm giáp. Bề mặt các tấm giáp có thể
nhẵn hoặc có các cấu trúc vân

mịn hoặc thô và thường có nhiều lỗ nhỏ nhằm làm
tăng thêm diện tích bề mặt tiếp

xúc với môi trường. Các tấm giáp đính vào nhau và tế
bào chia làm thành hai nửa
bởi một đai ngang. Nửa trên tế bào gọi là nón trên,
nửa dưới gọi là nón dưới. Ngoài

ra tế bào còn có rãnh dọc nối với đai ngang (Hình
6.8).

Đai ngang và rãnh dọc cũng được cấu trúc bởi các
tấm giáp. Số tấm và hình

dạng, kích thước của các tấm là tiêu chuẩn quan trọng
để phân loại.

- Nhóm Desmokont: cơ thể không có rãnh dọc và đai
ngang. Các gốc roi ở

phía đầu tế bào.

peridinin, diadinoxanthyll, dinoxanthyll,
neodinoxanthyll. Trên thể

màu chứa một hoặc vài hạt tạo bột.

Sản phẩm quang hợp là các hạt dầu (lipit), tinh bột.
Tinh bột được hình thành

bên ngoài lục lạp, bắt màu lam với i ốt.
- Sinh sản

Sinh sản sinh dưỡng bằng cách phân đôi tế bào. Với
các tế bào trần thì sự phân

cắt xảy ra theo mặt phẳng dọc của cơ thể; ở các loài
tảo của nhóm Desmokont cũng

có sự phân cắt dọc, mỗi tế bào con nhận một mảnh
vỏ. Ở tảo Ceratium, sự phân cắt

xảy ra theo mặt phẳng xéo và mỗi tế bào nhận một
nửa vỏ phân chia theo một số

mảnh nhất định. Có khi một tế bào con nhận một roi.

Sinh sản hữu tính rất ít gặp ở tảo Giáp. Ở một vài
trường hợp sự sinh sản này

xảy ra giữa hai tế bào giống nhau.

Tảo Giáp có vòng đời đơn bội (n), chỉ có nhân của
hợp tử là lưỡng bội (2n).

Tế bào thường tạo ra hợp tử nghỉ (hyponozygote).
Khoảng 50% số loài tảo Giáp sống dị dưỡng (tế bào
không có lục lạp), số

đông còn lại sống quang dưỡng, chỉ một số ít quang
hợp nhưng lại thực bào. Chẳng

hạn các loài dị dưỡng ở nước biển thuộc chi
Protoperidinium thường sử dụng tảo

Silic làm thức ăn.

- Phân bố

Phần lớn tảo giáp chủ yếu sống ở biển (gần 90% tổng
số loài), chỉ một lượng

nhỏ sống ở môi trường nước ngọt. Khi tảo phát triển
mạnh (còn gọi là nở hoa

nước) sẽ làm thay đổi màu của nước. Hiện tượng này
được gọi là thuỷ triều đỏ.

Triều đỏ làm giảm lượng ôxy hoà tan trong nước khi
tảo hô hấp. Đặc biệt một số
các loài thuộc các chi như Alexandrium, Dinophysis,
Prorocentrum.... tiết ra các

độc tố gây tử vong không chỉ đối với sinh vật trong
thuỷ vực mà còn ảnh hưởng

đến con người thông qua chuỗi thức ăn
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản