Nghề Quản lý nhân sự - Thấu hiểu từng con người trong tổ chức

Chia sẻ: hongnhung_9

Thu hút và giữ chân những nhân viên có đủ tiêu chuẩn nhất và sắp xếp những công việc thích hợp nhất với họ là một điều hết sức quan trọng đối với bất kỳ một tổ chức nào. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp quá lớn không thể cho phép sự liên hệ gần gũi giữa cấp lãnh đạo cao nhất của công ty với nhân viên được. Và khi đó, nhân viên quản lý nhân sự sẽ có nhiệm vụ làm cầu nối cho vấn đề này. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghề Quản lý nhân sự - Thấu hiểu từng con người trong tổ chức

Nghề Quản lý nhân sự - Thấu hiểu từng con

người trong tổ chức

Thu hút và giữ chân những nhân viên có đủ tiêu chuẩn nhất và sắp xếp những công

việc thích hợp nhất với họ là một điều hết sức quan trọng đối với bất kỳ một tổ

chức nào. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp quá lớn không thể cho phép sự

liên hệ gần gũi giữa cấp lãnh đạo cao nhất của công ty với nhân viên

được. Và khi đó, nhân viên quản lý nhân sự sẽ có nhiệm vụ làm cầu nối

cho vấn đề này.
Quản lý nhân sự là gì?
Nguồn lực con người đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh

nghiệp hay tổ chức. Do đó việc khai thác tốt nguồn lực này để phục vụ phát triển

doanh nghiệp và xã hội là

một vấn đề quan trọng trong việc quản lý các tổ chức và doanh nghiệp.

Việc quản lý nguồn lực đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía

cạnh, và quan niệm rằng con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển.
Các kỹ thuật quản lý nhân lực thường có mục đích tạo điều kiện để con

người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu

quả của tổ chức.


Quản lý nhân sự hay quản lý nguồn nhân lực là sự khai thác và sử dụng nguồn

nhân lực của một tổ chức hay một công ty một cách hợp lý và hiệu quả.


Quản lý nhân sự có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực, không riêng gì trong sản xuất

kinh doanh.
Nhiều vị trí dành cho bạn trong lĩnh vực mới này
Trong một tổ chức, công ty nhỏ thì trưởng bộ phận quản lý nhân sự có thể phải giải

quyết tất cả mọi khía cạnh về công việc nhân sự. Nó đòi hỏi người phụ trách công

việc này

phải có một vốn kiến thức khá rộng. Trách nhiệm của trưởng phòng quản lý

nhân sự khác nhau tùy thuộc vào yêu cầu của công ty. Trong một tập đoàn

lớn thì ban quản lý nhân sự hàng đầu thông thường phát triển và quản lý

các chương trình, chính sách về nguồn nhân lực của công ty. Những chính

sách này thường được thực thi bởi giám đốc hoặc người quản lý nhân sự,
trong một vài trường hợp là giám đốc của các ngành có liên quan.Giám đốc nhân sự có thể giám sát một vài bộ phận. Mỗi người

giám sát mỗi bộ phận như vậy phải là người có kinh nghiệm quản lý và có

chuyên môn về một lĩnh vực hoạt động của quản lý nhân sự, ví dụ như mảng

việc làm, mảng bồi thường, lợi ích, đào tạo và phát triển, hay các mối

quan hệ trong nhân viên.Nhân viên tuyển dụng thực hiện các công việc như tuyển nhân

viên và sắp xếp công việc, phân chia việc làm cho nhân viên. Người tuyển

dụng duy trì mối liên hệ trong cộng đồng từ các trường cao đẳng cho đến

đại học để tìm ra những ứng cử viên triển vọng cho công việc. Họ có thể

phải di chuyển rất nhiều. Nhân viên tuyển dụng phải sàng lọc, phỏng

vấn, và đôi khi phải kiểm tra các ứng cử viên. Những nhân viên này cũng

giải quyết những vấn đề liên quan đến sự công bằng về quyền lợi giữa các

nhân viên hoặc cơ hội thăng tiến của nhân viên trong những tổ chức lớn.

Họ kiểm tra và giải quyết những phàn nàn, kiểm tra và kết hợp các

nguyên tắc để đưa ra sự can thiệp cần thiết, đồng thời họ cũng biên soạn

và trình những bản báo cáo thống kê về vấn đề này.
Tương tự như vậy, phỏng vấn viên là người giúp kết nối các yêu

cầu của công ty với những người tìm việc đủ tiêu chuẩn.Nhân viên lương thưởng và phúc lợi quản lý hệ thống tiền lương,

các khoản tiền liên quan đến thu nhập của người lao động. Họ lập kế

hoạch chăm lo phúc lợi và đời sống nhân viên, quản lý hợp đồng lao động,

hồ sơ nhân viên. họ thường quản lý hệ thống đánh giá hoạt động của công

ty, thiết kế chế độ khen thưởng như tiền thưởng cho các kế hoạch hoạt

động thành công, hoàn thành công việc xuất sắc, … Tất cả những công việc

của họ đều nhằm đảm bảo tính công bằng về quyền lợi của người lao động

trong công ty với nhau, ngữa công ty họ với công ty khác, và phù hợp với

quy định lương thưởng và phúc lợi của Nhà nước.Nhân viên quản lý về lương bổng của nhân viên là những người

quản lý các chương trình về lương bổng của nhân viên công ty, đặc biệt

là về bảo hiểm sức khỏe và trợ cấp lương hưu.


Chuyên gia phân tích công việc phân tích công việc, thực hiện chỉ đạo các chương

trình cho các công ty và có thể chuyên về những lĩnh vực chuyên môn như phân

loại vị trí công

việc. Họ thu thập và kiểm tra những thông tin chi tiết về yêu cầu công
việc để chuẩn bị cho bản miêu tả công việc. Bản miêu tả công việc sẽ

giải thích về những nhiệm vụ, đào tạo và kỹ năng mà từng công việc yêu

cầu. Mỗi khi công ty lớn đưa ra một công việc mới và xem xét lại những

công việc đang có thì công ty sẽ phải nhờ đến kiến thức chuyên môn của

các nhà phân tích công việc.Chuyên gia phân tích ngành nghề thường là ở các công ty lớn.

Họ thường quan tâm đến các hệ thống phân loại ngành nghề và nghiên cứu

những ảnh hưởng của ngành và các xu hướng ngành nghề đến mối quan hệ

giữa nhân viên và công ty (việc ở lại hay ra đi của nhân viên trong công

ty). Họ cũng có thể làm các việc liên lạc thuộc kỹ thuật giữa công ty

của họ với các công ty khác, với chính phủ và liên đoàn lao động.Nhân viên quản lý dự án, hỗ trợ nhân viên, còn được gọi là quản

lý phúc lợi nhân viên là những người chịu trách nhiệm về rất nhiều

chương trình bao gồm từ an toàn nghề nghiệp, tiêu chuẩn và thực tiễn về

sức khỏe, kiểm tra y tế và chữa bệnh, các hoạt động trợ giúp, an toàn

máy móc, xuất bản, dịch vụ lương thực thực phẩm, và nghỉ ngơi giải trí.

Ghi nhận những đề xuất của nhân viên, chăm sóc cho trẻ em và người già,

các dịch vụ hướng dẫn…
Nhân viên quản lý về đào tạo huấn luyện và phát triển: chỉ đạo và giám sát các

chương trình đào tạo và phát triển cho nhân viên.Chuyên gia đào tạo huấn luyện nhân viên: đặt ra kế hoạch, tổ

chức và chỉ đạo rất nhiều hoạt động đào tạo. Những người huấn luyện tư

vấn cho các giám sát viên ở nơi làm việc về tăng hiệu quả làm việc và

chỉ đạo các buổi giới thiệu định hướng, sắp xếp các đợt huấn luyện về

công việc cho nhân viên mới. Họ cũng giúp nhân viên duy trì và nâng cao

những kỹ năng trong công việc, chuẩn bị cho những công việc đòi hỏi

nhiều kỹ năng hơn. Họ giúp cho các giám sát viên nâng cao kỹ năng giao

tiếp giữa người và người để làm việc hiệu quả với nhân viên. Họ có thể

thiết lập các kế hoạch đào tạo cá nhân để củng cố thêm những kỹ năng đã

có của nhân viên hoặc dạy cho người mới…Trên đây là những vị trí phổ biến trong lĩnh vực quản lý nhân sự - 1

ngành nghề đang lên hiện nay và có nhu cầu tuyển dụng không thấp. Có rất

nhiều vị trí tiềm năm phù hợp với khả năng, tố chất của từng bạn.Những điều kiện để thành công trong nghề quản lý nhân sự
Khi đất nước bước vào giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế như ngày nay, quản lý

nhân sự đang trở thành một trong những ngành hấp dẫn thu hút được nhiều nhân

tài. Vậy những yếu tố nào là

cần thiết để gia nhập lĩnh vực này?


Chìa khoá dẫn đến thành công trong ngành quản lý nhân sự là khả năng đánh giá

và sự suy xét thận trọng. Bạn phải là người đáng tin cậy vì bộ phận quản lý nhân

sự là

nơi nắm rõ thông tin về nhân viên hơn bất kì bộ phận nào khác. Ở đây,

nguyên tắc bảo mật được đặt lên hàng đầu. Những thông tin mật như nhân

viên nào sẽ được thăng chức hay bị sa thải, lương tháng hay bản đánh giá

công việc của các nhân viên đều được giữ kín.Để làm việc được trong lĩnh vực quản lý nhân sự, bạn phải là người

của mọi người - cư xử đúng mực và luôn biết lắng nghe. Hàng ngày

bạn tiếp xúc với bao con người với từng ấy tính cách khác nhau, nếu

không tỏ ra khôn khéo và quảng giao thì có lẽ quản lý nhân sự không phải

là mảnh đất thăng hoa của bạn.


Ngoài ra, thấm nhuần văn hoá công ty, thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ, sử

dụng và điều phối nhân lực hiệu quả cũng là những yếu tố kết tinh cho con đường
phát triển

của các nhà quản lý nhân sự.


Kĩ năng làm việc nhóm và làm việc độc lập cũng là những kĩ năng cần thiết cho

nghề quản lý nhân sự.


Không chỉ quan trọng trong lĩnh vực quản lý nhân sự nói riêng, các kĩ năng trên

cũng là kim chỉ nam dẫn đến thành công trong nhiều ngành nghề khác. Cánh cửa

quản lý nhân sự đang

rộng mở chờ đón những tài năng không ngại khó và biết đón đầu thách

thức.


Học Quản lý nhân sự ở đâu?


Hiện tại, ở Việt Nam vẫn chưa có trường Đại học, Cao đẳng nào đào tạo nghề quản

lý nhân sự.

Các bạn có thể theo học các ngành học có liên quan về nghiệp vụ quản lý ở

các trường ĐH Kinh tế, KHXH&NV, Ngoại thương…
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản