Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chia sẻ: phuocql31

1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của ng-ời sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà ch-a đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. ...

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản