Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Chia sẻ: | Ngày: pdf 21 p | 212

0
2.595
views

1. Nghị định này quy định về xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. 2. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai quy định trong Nghị định này là hành vi cố ý hoặc vô ý của ng-ời sử dụng đất, tổ chức, cá nhân có liên quan, tổ chức hoạt động dịch vụ về đất đai vi phạm các quy định của pháp luật về đất đai mà ch-a đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. ...

Nghị định 105/2009/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Nội dung Text

    Đồng bộ tài khoản