Nghị định 174/2004/NĐ-CP

Chia sẻ: lawbmhc6

Nghị định 174/2004/NĐ-CP về việc thành lập huyện đảo Cồn Cỏ thuộc tỉnh Quảng Trị do Chính phủ ban hành

Nội dung Text: Nghị định 174/2004/NĐ-CP

CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM
******** c l p - T do - H nh phúc
********

S : 174/2004/N -CP Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 2004
NGHN NNH

C A CHÍNH PH S 174/2004/N -CP NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2004 V
VI C THÀNH L P HUY N O C N C THU C T NH QU NG TRN

CHÍNH PH

Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Xét ngh c a B trư ng B N i v và Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr ,

NGHN NNH:

i u 1. Nay thành l p huy n o C n C thu c t nh Qu ng Tr như sau:

Thành l p huy n o C n C trên cơ s toàn b di n tích t nhiên và dân s c a o
C n C thu c xã Vĩnh Quang, huy n Vĩnh Linh.

Huy n o C n C có 220 ha di n tích t nhiên và 400 nhân khNu.

a gi i hành chính huy n o C n C : ông; Tây; Nam; B c giáp Bi n ông.

Sau khi i u ch nh a gi i hành chính thành l p huy n oC nC :

Xã Vĩnh Quang thu c huy n Vĩnh Linh còn l i 223,36 ha di n tích t nhiên và 5.220
nhân khNu.

Huy n Vĩnh Linh thu c t nh Qu ng Tr còn l i 62.634,61 ha di n tích t nhiên và
88.393 nhân khNu có 22 ơn v hành chính tr c thu c.

T nh Qu ng Tr có 10 ơn v hành chính tr c thu c, g m th xã ông Hà, th xã
Qu ng Tr , các huy n : Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam L , Tri u Phong, H i Lăng, Hư ng
Hóa, akrông và C n C .

i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo.
M i quy nh trư c ây trái Ngh nh này u bãi b .

i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh Qu ng Tr , B trư ng B N i v và Th
trư ng các cơ quan có liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này.
Phan Văn Kh i
( ã ký)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản