Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Nghi định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội

Chia sẻ: Zhang Zhang | Ngày: | Loại File: pdf | 0 trang

0
192
lượt xem
28
download

Tài liệu tham khảo Nghi định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2010 và thay thế Nghị định số 88/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Nghi định 45/2010/NĐ-CP Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Nội dung Text

Đồng bộ tài khoản