Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: trucsinh

Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản