Nghị định của Chính phủ số 112/2004/NĐ-CP ngày 08-4-2004 quy định cơ ...

Chia sẻ: hongle

bảo đảm chất lượng phục vụ công tác quản lý nhà nước hoặc dịch vụ công theo tiêu ... thẩm quyền quản lý biên chế và các cơ quan nhà nước có liên quan theo quy ...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản