Nghị định số 03-NV-NĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
2
download

Nghị định số 03-NV-NĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 03-NV-NĐ về ủy quyền phát lệnh trưng dụng và trưng thu do Bộ Nội Vụ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 03-NV-NĐ

  1. B N IV VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03-NV-N Hà N i, ngày 07 tháng 01 năm 1946 B TRƯ NG B N IV Chi u theo i u th 3 S c-l nh s 68 ngày 30 tháng 11 năm 1945 n nh th l v vi c trưng d ng, trưng thu và trưng t p. NGH Đ NH: Đi u 1:– Nay y quy n phát l nh trưng d ng và trưng thu cho các y ban hành chính các kỳ. Đi u 2:– ng lý s v b N i v và các Ch t ch y ban hành chính các kỳ chi u ngh nh thi hành. B TRƯ NG B N IV Võ Nguyên Giáp
Đồng bộ tài khoản