Nghị định số 05/CĐ-BTNMT

Chia sẻ: Trần Anh Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
69
lượt xem
7
download

Nghị định số 05/CĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Tổng cục Môi trường, Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 05/CĐ-BTNMT

  1. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MÔI TRƯỜNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- --------- Số: 05/CĐ-BTNMT Hà Nội, ngày 21 tháng 7 năm 2010 CÔNG ĐIỆN KHẨN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG điện: - Các đơn vị trực thuộc Bộ: Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia, Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường, Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu, Tổng cục Môi trường, Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; - Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu. Theo tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão số 2 (CHANTHU) ở vào khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam khoảng 250 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, cấp 13. Dự báo trong 48 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Tây Bắc và Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 – 15 km, đi dọc theo vùng biên giới Việt – Trung và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,5 độ Vĩ Bắc; 107,5 độ Kinh Đông, cách biên giới Cao Bằng – Lạng Sơn khoảng 100km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 61 km một giờ), giật cấp 8, cấp 9. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm ngày 22/7, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa to đến rất to. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do bão số 2 gây ra, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu: 1. Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn quốc gia chỉ đạo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 2, dự báo và cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các bản tin về bão, mưa lớn, lũ, cảnh báo lũ quét cho Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão Trung ương và các Bộ, ngành liên quan; chỉ đạo các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực và Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh căn cứ tình hình thực tế của địa phương để cụ thể hóa bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy
  2. văn Trung ương, cung cấp kịp thời, đầy đủ cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các ban, ngành có liên quan và các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng, tránh. 2. Viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Môi trường thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1195/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phối hợp cung cấp thông tin dự báo thời tiết, bão, mưa lớn trên phạm vi toàn quốc và hệ thống sông Hồng – Thái Bình. 3. Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 2 để có những xử lý kịp thời những sự cố xảy ra do bão gây ra trên biển. 4. Tổng cục Môi trường phối hợp với các đơn vị thuộc các Bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực bão, mưa, lũ xảy ra; có kế hoạch phối hợp, hỗ trợ chính quyền địa phương đề xuất các giải pháp trước mắt để khắc phục và xử lý ô nhiễm, đặc biệt sau mưa lũ. 5. Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam thường xuyên theo dõi hiện tượng tai biến địa chất và các quá trình địa động lực công trình, hầm mỏ tại khu vực xảy ra lũ; cảnh báo đến các cơ quan, đơn vị và nhân dân tình hình sạt, lở đất để có phương án phòng, tránh. 6. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố nêu trên chủ động phối hợp với các Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực, các Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn tỉnh, Chi cục Bảo vệ Môi trường, các cơ quan thuộc tỉnh, chủ các công trình thủy điện, hồ chứa để tổ chức công tác phòng, tránh và khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ gây ra; theo dõi chặt chẽ và báo cáo kịp thời tình hình bão, lũ, sạt lở đất cho Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. 7. Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu giúp Bộ trưởng đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Công điện này, báo cáo Lãnh đạo Bộ để chỉ đạo kịp thời. 8. Các đơn vị thuộc Bộ, đặc biệt trong khu vực ảnh hưởng trực tiếp của bão, khẩn trương triển khai công tác phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại do bão, mưa, lũ gây ra và kịp thời báo cáo tình hình thiệt hại về Ban Chỉ huy phòng chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn của Bộ./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Các đơn vị thuộc Bộ; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng; - Ban Chỉ đạo phòng, chống lụt, bão TW (để báo cáo); - Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn (để báo cáo); - Lưu: VT, KTTVBĐKH, TL35. Nguyễn Văn Đức
Đồng bộ tài khoản