Nghị định số 120-HĐBT về việc thành lập Công ty xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Cao su do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
43
lượt xem
2
download

Nghị định số 120-HĐBT về việc thành lập Công ty xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Cao su do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 120-HĐBT về việc thành lập Công ty xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Cao su do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 120-HĐBT về việc thành lập Công ty xuất nhập khẩu thuộc Tổng cục Cao su do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

  1. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 120-HĐBT Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 1984 NGHN ĐNNH THÀNH LẬP CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC TỔNG CỤC CAO SU HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04 tháng 07 năm 1981; Căn cứ nghị định số 159-CP ngày 14-04-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Tổng cục Cao su; Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su, NGHN ĐNNH: Điều 1. – Thành lập Công ty xuất nhập khNu cao su thuộc Tổng cục Cao su. Công ty là một đơn vị kinh doanh xuất nhập khNu hạch toán kinh tế độc lập, có tư cách pháp nhân, được cấp vốn, có tài khoản tại ngân hàng kể cả tài khoản ngoại tệ, và được sử dụng con dấu riêng. Công ty chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Tổng cục Cao su, đồng thời chịu sự quản lý và chỉ đạo của Bộ N goại thương về các chính sách, chế độ, thể lệ và nghiệp vụ ngoại thương. Trụ sở công ty đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều 2. – Công ty xuất nhập khNu cao su có nhiệm vụ: - Xuất khNu cao su nguyên liệu theo chỉ tiêu kế hoạch N hà nước, theo các hiệp định và nghị định thư mà N hà nước đã ký kết với nước ngoài. - N hập khNu vật tư kỹ thuật chuyên dùng phục vụ việc trồng cao su, khai thác và chế biến mủ cao su theo chỉ tiêu kế hoạch N hà nước và theo quy chế chung của Hội đồng Bộ trưởng. Điều 3. - Công ty xuất nhập khNu cao su do một giám đốc phụ trách, giúp việc giám đốc có từ một đến hai phó giám đốc. Cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty do Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su quy định.
  2. Điều 4. – Bộ N goại thương có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh xuất khNu mặt hàng cao su nguyên liệu và nhập khNu các vật tư, thiết bị kỹ thuật chuyên dùng cho ngành cao su, và về tổ chức, cán bộ; lao động, tài sản có liên quan cho Tổng cục Cao su quản lý. Điều 5. – Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch N hà nước, Tổng cục trưởng Tổng cục Cao su, Bộ trưởng Bộ N goại thương, Tổng giám đốc N gân hàng N hà nước, các Bộ có liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này. TM. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG KT. CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Tố Hữu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản