Nghị định số 126-TC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
44
lượt xem
3
download

Nghị định số 126-TC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 126-TC về thuế quan và thuế gián thu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 126-TC

  1. BỘ TÀI CHÍNH VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ***** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 126-TC Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1946 BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Chiếu chỉ Sắc lệnh ngày 10 tháng 09 năm 1945 cho thi hành trong toàn cõi Việt Nam những lệ luật hiện hành về thuế quan và thuế gián thu; Theo lời đề nghị của ông Tổng giám đốc nha Thuế quan và Thuế gián thu Việt Nam, NGHỊ ĐỊNH: Điều thứ nhất: Ở toàn cõi Việt Nam sẽ đánh một thứ thuế phụ gia vào rượu bia ngoài số thuế tiêu thụ hiện thi hành. Suất định thuế phụ gia ấy định là bốn hào (0đ40) một lít. Điều thứ hai: Nghị định này thi hành cấp tốc theo điều 14 Sắc lệnh ngày 10 tháng 10 năm 1945. Điều thứ ba: Ông Tổng giám đốc nha Thuế quan và Thuế gián thu Việt Nam chiếu nghị thi hành Phạm Văn Đồng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản