Nghị định số 142/2003/NĐ-CP

Chia sẻ: lawtttotung2

Nghị định số 142/2003/NĐ-CP về việc quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản