Nghị định số 169/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Bạch Diễm My | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
3
download

Nghị định số 169/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3-10-1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ-CP ngày 3-12-1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số: [SO THONG TU]/TT-BLĐTBXH ngày [NGAY THANG] năm 1999 của Bộ Lao động – hương binh và xã hội;

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 169/1999/NĐ-CP

  1. TÊN ĐƠN VỊ : [TEN DON  CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VI] Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc *********** Số : [SO], ngày [NGAY THANG NAM]  Kính gửi : [TEN DON VI CAP TREN] ­ Căn cứ Nghị định số 58/CP ngày 3­10­1996 và Nghị định số 169/1999/NĐ­CP   ngày 3­12­1999 của Chính phủ về việc cấp giấy phép lao động cho người nước   ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam, theo thông tư số: [SO   THONG TU]/TT­BLĐTBXH ngày [NGAY THANG] năm 1999 của Bộ Lao động –   hương binh và xã hội; ­   Xét   đơn   xin   tuyển   người   nước   ngoài   của:   [TEN   DOANH  NGHIEP  TUYEN   DUNG LAO DONG]; Bộ, UBND tỉnh, thành phố, Hội đồng quản trị Tổng công ty [TEN DON VI CAP  TREN CHAP THUAN] 1. Chấp thuận cho công ty: [TEN DOANH NGHIEP TUYEN DỤNG LAO DONG] Được tuyển [SO NGUOI] người nước ngoài để làm những công việc sau đây : a/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm b/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm c/ [NOI DUNG CONG VIEC] thời hạn [SO NAM] năm 2. Công ty (doanh nghiệp, tổ chức) phải làm thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho  người nước ngoài theo quy định của pháp luật. [TEN DON VI CAP TREN]

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản