Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 17/1999/NĐ-CP về thủ tục chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế quyền sử dụng đất và thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

  1. 17/1999/ND-CP,Ngh nh 17,Chính ph ,Chuy n i quy n s d ng t,Chuy n như ng quy n s d ng t,Cho thuê quy n s d ng t,Cho thuê l i quy n s d ng t,Góp v n b ng giá tr quy n s d ng t,Th ch p b ng quy n s d ng t,Th a k quy n s d ng t,B t ng s n,D ch v pháp lý,Quy n dân s ,Nghi dinh 17,Chinh phu,Chuyen doi quyen su dung dat,Chuyen nhuong quyen su dung dat,Cho thue quyen su dung dat,Cho thue lai quyen su dung dat,Gop von bang gia tri quyen su dung dat,The chap bang quyen su dung dat,Thua ke quyen su dung dat,Bat dong san,Dich vu phap ly,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản