Nghị đinh số 195/1994 của Chính phủ

Chia sẻ: thuthuy

Nghị định số 195/CP ngày 31-12-1994 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản