Nghị định số 25/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
2
download

Nghị định số 25/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 25/1999/NĐ-CP về phương thức trả nhà ở, giá cho thuê nhà ở khi chưa trả lại nhà và thủ tục xác lập quyền sở hữu nhà ở được quy định tại Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 20/8/1998 của UBTVQH về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 1/7/1991 do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 25/1999/NĐ-CP

  1. 25/1999/ND-CP,Ngh nh 25,Chính ph ,Phương th c tr nhà ,Giá cho thuê nhà khi chưa tr nhà,Quy n s h u nhà ,Giao d ch dân s v nhà ,Giao d ch dân s nhà trư c 1/7/1991,Giao d ch nhà xác l p trư c 01/7/1991,Hư ng d n,B t ng s n,Quy n dân s ,Nghi dinh 25,Chinh phu,Phuong thuc tra nha o,Gia cho thue nha o khi chua tra nha,Quyen so huu nha o,Giao dich dan su ve nha o,Giao dich dan su nha o truoc 1/7/1991,Giao dich nha o xac lap truoc 01/7/1991,Huong dan,Bat dong san,Quyen dan su Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản