Nghị định số 28/2005/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Nghị định số 28/2005/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 28/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 28/2005/NĐ-CP

  1. 28/2005/ND-CP,Ngh nh 28,Chính ph ,Tài chính quy mô nh ,T ch c tài chính quy mô nh ,Ti t ki m b t bu c,Ti t ki m t nguy n,Tín d ng quy mô nh ,T ch c tài chính,Ti n t - Ngân hàng,Tài chính nhà nư c,Nghi dinh 28,Chinh phu,Tai chinh quy mo nho,To chuc tai chinh quy mo nho,Tiet kiem bat buoc,Tiet kiem tu nguyen,Tin dung quy mo nho,To chuc tai chinh,Tien te - Ngan hang,Tai chinh nha nuoc Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản