Nghị định số 39/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
42
lượt xem
2
download

Nghị định số 39/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 39/2001/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị do Chính Phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 39/2001/NĐ-CP

  1. 39/2001/ND-CP,Ngh nh 39,Chính ph ,X ph t vi ph m hành chính,X ph t hành chính,Vi ph m an toàn giao thông ư ng b ,Tr t t an toàn giao thông ư ng b ,Tr t t an toàn giao thông ô th ,X ph t hành chính lĩnh v c giao thông,X ph t hành chính giao thông ư ng b ,Vi ph m hành chính,Xây d ng- ô th ,Giao thông - V n t i,Nghi dinh 39,Chinh phu,Xu phat vi pham hanh chinh,Xu phat hanh chinh,Vi pham an toan giao thong duong bo,Trat tu an toan giao thong duong bo,Trat tu an toan giao thong do thi,Xu phat hanh chinh linh vuc giao thong,Xu phat hanh chinh giao thong duong bo,Vi pham hanh chinh,Xay dung- Do thi,Giao thong - Van tai Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản