Nghị định số 41/1999/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
33
lượt xem
1
download

Nghị định số 41/1999/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 41/1999/NĐ-CP về việc thành lập phường Phú Khương thuộc thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 41/1999/NĐ-CP

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/1999/N -CP Hà N i, ngày 25 tháng 6 năm 1999 NGHN NNH C ACHÍNH PH S 41/1999/N -CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C THÀNH L P PHƯ NG PHÚ KHƯƠNG THU C THN XÃ B N TRE, T NH B N TRE CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh B n Tre và B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph , NGHN NNH: i u 1. Thành l p phư ng Phú Khương thu c th xã B n Tre, t nh B n Tre trên cơ s toàn b di n tích và dân s c a xã Phú Khương. Phư ng Phú Khương có 597 ha di n tích t nhiên và 15.414 nhân khNu. a gi i hành chính phư ng Phú Khương : ông giáp phư ng 8; Tây giáp xã Sơn ông; Nam giáp phư ng 4 và phư ng 6; B c giáp xã Phú Hưng và huy n Châu Thành. i u 2. Ngh nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ban hành. M i quy nh trái v i Ngh nh này u bãi b . i u 3. Ch t ch U ban nhân dân t nh B n Tre, B trư ng, Trư ng Ban T ch c - Cán b Chính ph và Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản