Nghị định số 46/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
80
lượt xem
10
download

Nghị định số 46/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 46/2005/nđ-cp về việc tổ chức và hoạt động của thanh tra xây dựng do chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 46/2005/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra xây dựng do Chính Phủ ban hành

  1. 46/2005/ND-CP,Ngh nh 46,Chính ph ,Thanh tra xây d ng,Thanh tra B Xây d ng,Thanh tra S Xây d ng,Chánh thanh tra S Xây d ng,Thanh tra viên Xây d ng,T ch c ho t ng,B máy hành chính,Xây d ng- ô th ,Nghi dinh 46,Chinh phu,Thanh tra xay dung,Thanh tra Bo Xay dung,Thanh tra So Xay dung,Chanh thanh tra So Xay dung,Thanh tra vien Xay dung,To chuc hoat dong,Bo may hanh chinh,Xay dung- Do thi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Tên thành viên: M t khNu: ăng nh p Quên m t khNu ăng ký thành viên TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản