Nghị định Số: 46/2010/NĐ-CP

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
165
lượt xem
25
download

Nghị định Số: 46/2010/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2010 Số: 46/2010/NĐ-CP NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ THÔI VIỆC VÀ THỦ TỤC NGHỈ HƯU ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC CHÍNH PHỦ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định Số: 46/2010/NĐ-CP

Đồng bộ tài khoản