Nghị định số 51-CP

Chia sẻ: lawdvpl2

Nghị định số 51-CP về việc miễn thủ tục cấp thị thực hộ chiếu cho công dân nước Cộng hòa nhân dân Mông cổ có hộ chiếu phổ thông đi công vụ do Hội Đồng Chính Phủ ban hành.

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản