Nghị định số 54/CP về việc điều chỉnh mức thu lệ phí giao thông do Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Nghị định số 54/CP về việc điều chỉnh mức thu lệ phí giao thông do Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 54/CP về việc điều chỉnh mức thu lệ phí giao thông do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 54/CP về việc điều chỉnh mức thu lệ phí giao thông do Chính phủ ban hành

  1. CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 54/CP Hà N i, ngày 30 tháng 9 năm 1996 NGHN NNH C A CHÍNH PH S 54/CP NGÀY 30 THÁNG 9 NĂM 1996 V VI C I U CH NH M C THU L PHÍ GIAO THÔNG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch cChính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c Ngh nh s 186/CP ngày 07 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph v vi c thu l phí giao thông qua giá xăng d u; Theo ngh c a B trư ng B Tài chính, NGHN NNH: i u 1.- i u ch nh m c thu l phí giao thông i v i xăng t 300 ng/lít lên 500 ng/lít (năm trăm ng). i u 2.- Ngh nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 10 năm 1996, thay th m c thul phí giao thông i v i xăng quy nh t i i u 2, Ngh nh s 186/CP ngày 07tháng 12 năm 1994. Các quy nh khác v l phí giao thông qua giá xăng d u v n th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 1986/CP ngày 07 tháng 12 năm 1994 c a Chính ph v vi c thu l phí giao thông qua giá xăng d u. i u 3.- B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương ch u trách nhi m thi hành Ngh nh này. Phan Văn Kh i ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản