Nghị định số 55-CP

Chia sẻ: lawbmhc5

Nghị định số 55-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Yên Lập, Hạ Hòa, Tam Thanh, Phong Châu, Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ do Chính phủ ban hành

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản