Nghị định số 577-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
4
download

Nghị định số 577-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 577-TTg về đặt giấy chứng minh và quy định thể lệ cấp phát giấy chứng minh do Phủ Thủ Tướng ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 577-TTg

  1. PHỦ THỦ TƯỚNG VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 577-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 1957 NGHỊ ĐỊNH ĐẶT GIẤY CHỨNG MINH VÀ QUY ĐỊNH THỂ LỆ CẤP PHÁT GIẤY CHỨNG MINH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Để đáp ứng nguyện vọng của nhân dân mong được có một giấy chứng thực căn cước chính thức để tiện dùng trong mọi việc giao dịch hàng ngày, đồng thời để giúp vào việc giữ gìn trận tự trị an chung; Theo đề nghị của các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Công an, NGHỊ ĐỊNH: Điều 1. - Nay đặt ra “Giấy chứng minh” để chứng thực căn cước của mỗi người trong việc giao dịch hàng ngày giữa tư nhân với tư nhân, giữa tư nhân với các cơ quan Nhà nước. Nội dung và kích thước giấy chứng minh làm theo mẫu thống nhất kèm theo nghị định này. Điều 2. - Giấy chứng minh sẽ cấp cho tất cả mọi người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Cán bộ, nhân viên, công nhân của Chính phủ cũng được cấp giấy chứng minh. Quân nhân tại ngũ có giấy chứng minh riêng của quân đội. Những người bị bệnh điên không được cấp giấy chứng minh. Điều 3. - Giấy chứng minh do Ủy ban Hành chính thành phố hoặc Ủy ban Hành chính tỉnh cấp phát. Ủy ban Hành chính thành phố hoặc Ủy ban Hành chính tỉnh có thể ủy quyền cho thủ trưởng cơ quan công an đồng cấp làm việc cấp phát này. Điều 4. - Giấy chứng minh có giá trị trong thời hạn là năm năm. Hết hạn thì phải xin cấp giấy khác. Điều 5. - Người được cấp giấy chứng minh phải trả lại cho cơ quan phụ trách cấp phát tiền giấy và công in do Ủy ban Hành chính thành phố hoặc tỉnh ấn định. Điều 6. - Những người man khai căn cước để xin giấy chứng minh, giả mạo giấy chứng minh, tẩy xóa, sửa chữa giấy chứng minh để gian lận, cho mượn, cho thuê, mua bán giấy
  2. chứng minh, và những người dùng giấy chứng minh của người khác sẽ bị truy tố trước pháp luật. Những người để mất giấy chứng minh trong hạn 24 giờ phải báo cho Ủy ban Hành chính hoặc cơ quan công an. Những người bắt được giấy chứng minh của người khác phải đem nộp tại Ủy ban Hành chính hoặc cơ quan công an nơi gần nhất. Điều 7. - Việc cấp phát giấy chứng minh sẽ thi hành ở các thành phố, thị xã, thị trấn trước; khi nào có đủ điều kiện thuận tiện sẽ thi hành ở nông thôn. Ở những nơi chưa thi hành việc cấp phát giấy chứng minh thì trong việc giao dịch hàng ngày nhân dân sẽ dùng thẻ cử tri hoặc giấy chứng thực, giấy giới thiệu do Ủy ban Hành chính địa phương cấp. Điều 8. - Các ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ công an chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phan Kế Toại
Đồng bộ tài khoản