Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu do Chính Phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
11
download

Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu do Chính Phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 58/2001/nđ-cp về việc quản lý và sử dụng con dấu do chính phủ ban hành', văn bản luật, quyền dân sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 58/2001/NĐ-CP về việc quản lý và sử dụng con dấu do Chính Phủ ban hành

  1. 58/2001/ND-CP,Ngh nh 58,Chính ph ,Con d u,S d ng con d u,Qu n lý s d ng con d u,Qu n lý con d u,Doanh nghi p,B máy hành chính,Nghi dinh 58,Chinh phu,Con dau,Su dung con dau,Quan ly su dung con dau,Quan ly con dau,Doanh nghiep,Bo may hanh chinh Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th ,
  2. Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản