Nghị định số 616-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
2
download

Nghị định số 616-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 616-TTg về việc định thêm một số hàng hóa trao đổi giữa nhân dân vùng biên giới Việt-Nam và Trung-Hoa phải chịu thuế nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ ban hàn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 616-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ***** Đ c l p – T do – H nh phúc ****** S : 616-TTg Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 1955 NGH Đ NH Đ NH THÊM M T S HÀNG HÓA TRAO Đ I GI A NHÂN DÂN VÙNG BIÊN GI I VI T-NAM VÀ TRUNG-HOA PH I CH U THU NH P KH U TH TƯ NG CHÍNH PH Chi u đi u l qu n lý M u d ch ti u ng ch nhân dân trong khu v c biên gi i Vi t – Trung s 587-TTg ra ngày 24-9-1955; Theo đ ngh c a ông B trư ng B Thương nghi p, NGH Đ NH: Đi u 1. Nay đánh thu nh p kh u vào nh ng hàng hóa sau đây gi a nhân dân hai nư c Vi t-nam và Trung-hoa khu v c biên gi i. LO I HÀNG S TÊN HÀNG THU SU T Sách báo và văn hóa 158 C p sách 25% ph m Đ dùng cho đ i 166 Diêm 15% s ng hàng ngày 170 Pin đèn 10% 171 Đ s 25% Đi u 2. Nh ng hàng hóa k trên nh p kh u t nh ng s lư ng dư i đây tr xu ng thì đư c mi n thu . C p sách: 1 cái Diêm: 10 bao con Pin đèn: 1 đôi Đ s : 10 cái bát, đĩa, ho c 1 m hay 1 lô chén. Đi u 3. Ông B trư ng B Thương nghi p thi hành ngh đ nh này.
  2. TH TƯ NG CHÍNH PH Ph m Văn Đ ng
Đồng bộ tài khoản