Nghị định số 63/2001/NĐ-CP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
36
lượt xem
1
download

Nghị định số 63/2001/NĐ-CP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định số 63/2001/NĐ-CP về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lá do Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định số 63/2001/NĐ-CP

  1. 63/2001/ND-CP,Ngh nh 63,Chính ph ,Chuy n i doanh nghi p,Doanh nghi p nhà nư c,Chuy n i doanh nghi p nhà nư c,Doanh nghi p c a t ch c chính tr ,Doanh nghi p c a t ch c chính tr xã h i,Công ty Trách nhi m h u h n m t thành viên,Doanh nghi p,Nghi dinh 63,Chinh phu,Chuyen doi doanh nghiep,Doanh nghiep nha nuoc,Chuyen doi doanh nghiep nha nuoc,Doanh nghiep cua to chuc chinh tri,Doanh nghiep cua to chuc chinh tri xa hoi,Cong ty Trach nhiem huu han mot thanh vien,Doanh nghiep Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c
  2. Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản