Nghị định số 68/2007/NĐ-CP

Chia sẻ: luuduchoa

Nghị định số 68/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hường dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã bội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân do Chính phủ ban hành

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản