Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ

Chia sẻ: ngock34nlu

Nghị định của Chính phủ về việc quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Nghị định số 69/2009/NĐ-CP của Chính phủ

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản