Nghị định số 88/2009/NĐ- CP

Chia sẻ: sontratckh

Nghị định số 88/2009/NĐ- CP của Chính phủ ngày 19 tháng 10 năm 2009 qui định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản