Nghị định số 97/2009/NĐ-CP

Chia sẻ: hangimc

Nghị định số 97/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu kể từ ngày 01/01/2010 đối với người làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác

Nội dung Text: Nghị định số 97/2009/NĐ-CP

 

    Theo dõi chúng tôi
    Đồng bộ tài khoản