Nghị định thư về hàng đổi hàng

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
18
download

Nghị định thư về hàng đổi hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định thư về hàng đổi hàng do Bộ thương mại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ kinh tế và ngoại thương Cộng hoà Arập Syria ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định thư về hàng đổi hàng

  1. NGHỊ ĐỊNH THƯ HÀNG ĐỔI HÀNG (1994) Bộ thương mại Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ kinh tế và ngoại thương Cộng hoà Arập Syria, sau đây gọi là "các Bên ký kết" với long mong muốn mở rộng và phát triển trao đổi thương mại cùng có lợi giữa hai nước; Đã thoả thuận như sau: Điều 1: Nhằm phát triển trao đổi buôn bán giữa hai nước, các bên ký kết sẽ khuyến khích việc sử dụng phương thức hàng đổi hàng cho các hàng hoá và sản phẩm sau đây: A/ HÀNG HOÁ CỦA SYRIA: - Sợi bông - Len - Lá thuốc lá - Các hàng hoá khác B/ HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM: - Gạo - Cao su - Hàng hoá khác. Các hợp đồng ký kết trong khuôn khổ Nghị định thư này sẽ được thực hiện kể từ ngày Nghị định thư có hiệu lực đến hết năm 1995. Hai bên sẽ uỷ quyền cho các tổ chức của hai nước ký kết và thực hiện Nghị định thư này với giá trị không dưới 20 triệu USD mỗi chiều, ngoài việc trao đổi buôn bán bình thường các hàng hoá khác. Điều 2: Hàng hoá trao đổi theo Nghị định thư này sẽ được thữ hiện bằng L/C mở bởi Ngân hàng thương mại Syria, hoặc Vietcombank Việt Nam và một trong hai ngân hàng sau đây: 1. Banque Francaise Du Commere Exteriur ? Paris 2. UBAF Singapore (Union De Banque Arabe et Francaise)
  2. Sẽ do ngân hàng thương mại Syria và Vietcombank thoả thuận. Ngân hàng hai nước sẽ ký thoả ước Ngân hàng mở trong sở sách của mình một tài khoản đặc biệt bằng USD cho tên ngân hàng của bên kia. Điều 3: Số dư của tài khoản đặc biệt thuộc Nghị định thư này vào ngày hết hạn sẽ được giải quyết bằng cách giao các loại hàng hoá nói ở trên trong vòng ba tháng kể từ ngày hết hạn Nghị định thư. Điều 4: Ngân hàng thương mại Syria, Vietcombank Việt Nam và ngân hàng được chỉ định ở nước thứ 3 sẽ ký thoả ước Ngân hàng cần thiết cho việc thực hiện Nghị định thư này. Điều 5: Nhằm tạo điều kiện dễ dàng cho việc thực hiện Nghị định thư này đại diện của hai Bên ký kết cớ thể gặp nhau theo yêu cầu của mỗi bên, để giải quyết những vấn đề và khó khăn có thể phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định thư này. Điều 6: Nghị định thư này sẽ có hiệu lực kể từ ngày ký thoả ước Ngân hàng cho đến hết năm 1995. Làm và ký tại Damascus ngày 12.5.1994 thành hai bản chính bằng tiếng Anh, cả hai bản có giá trị ngang nhau./. T/M BỘ THƯƠNG MẠI NƯỚC T/M BỘ KINH TẾ VÀ NGOẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT THƯƠNG NAM CỘNG HOÀ ARẬP SYRIA BỘ TRƯỞNG BỘ TRƯỞNG Lê Văn Triết Dr. Mohamad Imadi
Đồng bộ tài khoản