Nghị định về việc mua bán xe hơi

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
15
download

Nghị định về việc mua bán xe hơi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị định về việc mua bán xe hơi do Bộ Giao thông Công chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị định về việc mua bán xe hơi

  1. B GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH VI T NAM DÂN CH C NG HOÀ ***** c l p - T do - H nh phúc ******* Hà N i, ngày 18 tháng 09 năm 1945 B TRƯ NG B GIAO THÔNG CÔNG CHÍNH Chi u theo Ngh nh s 08 ngày 18 tháng 09 năm 1945 c a b Giao thông Công chính; Chi u theo s nhu c u, NGHN NNH: i u th nh t. – K t ngày ký ngh nh này, vi c mua bán xe hơi s do B Giao thông Công chính nh o t. Các ơn xin mua xe ph i g i n: - B c b cho B Giao thông Công chính. - Trung và Nam b cho các ông Giám c các nha Công chính Trung b và Nam b i u th 2. – Ông ng lý Văn phòng B Giao thông Công chính, các ông Giám c các nha Công chính B c, Trung và Nam b chi u ngh nh thi hành. ào Tr ng Kim
Đồng bộ tài khoản