Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Chia sẻ: lovetime

Kiến thức : Cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ,đoạn thơ 2.Kĩ năng : Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích,bình luận,chứng minh,so sánh ..để làm bài văn nghị luận văn học. 3.Thái độ : Ý thức vận dụng vào viết bài số 3 và Đọc-hiểu các tác phẩm thơ trong Ngữ văn 12.

Nội dung Text: Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Nghị luận về một bài thơ,đoạn thơ


A.Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức : Cách làm bài văn nghị luận về một bài thơ,đoạn thơ

2.Kĩ năng : Có kĩ năng vận dụng các thao tác phân tích,bình luận,chứng minh,so sánh

..để làm bài văn nghị luận văn học.

3.Thái độ : Ý thức vận dụng vào viết bài số 3 và Đọc-hiểu các tác phẩm thơ trong Ngữ

văn 12

B.Trọng tâm và Phương pháp:

I.Trọng tâm:

-Rèn kĩ năng Tìm hiểu đề,xác lập yêu câu,Lập dàn ý

II.Phương pháp: Qui nạp(Từ bài tập hình thành kĩ năng cho học sinh)

C.Chuẩn bị:

1.Công việc chính:

SGK,SGV,GA,Tài liệu,Công cụ:Sơ đồ bài giảng
@.Giáo viên:

@.Học sinh: Học bài cũ,Chuẩn bị bài mới

Mấy ý nghĩ về thơ(Nguyễn Đ ình Thi),Tây Tiến(Quang Dũng)
2.Nội dung tích hợp:

D.Tiến trình:

1.On định ,sỉ số:

2.Bài cũ:

3.Bài mới: Vì sao các em viết bài văn nghị luận về một bài thơ chưa có điểm cao(Ví

dụ:Đây thôn Vĩ Dạ)!?
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung cần đạt

I. Đề bài

Đề 1: Phân tích bài thơ Cảnh khuya của
#GV;ghi đề lên bảng

Hồ Chí Minh: Tiếng suối trong như tiếng

hát xa,

Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.

Cảnh khuya như vẽ,người chưa
@HS ghi đề,đọc đề!

ngủ,

Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

(1947)

Đề 2: Phân tích đoạn thơ sau trong bài thơ

Việt Bắc của Tố Hữu:

Những đường Việt Bắc của ta

Vui lên Việt Bắc,đèo De,núi Hồng
@Các nhóm tham khảo hướng dẫn của (…)

SGK và thảo luận tìm hiểu đề 1?? II.Tìm hiểu đề,Lập dàn ý

1. Đ ề 1

Hướng dẫn cho HS trao đổi thảo luận . a.Tìm hiểu đề

- Dựa vào năm sáng tác 1947 để tìm hiểu -Hoàn cảnh ra đời bài thơ:Thờigian những

HCRĐ! năm đầu của cuộc kháng chiến chống

Pháp.Địa điểm là vùng chiến khu Việt
-

Bắc.Lúc này chủ tịch Hồ Chí Minh đang

trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống
Pháp đầy gian khổ nhưng vô cùng oanh

-Xác định ND&NT bài thơ!! liệt của nhân dân ta

-Nội dung tư tưởng và nghệ thuật của bài

thơ(Luận đề):
@Các nhóm trình bày

#GV:Nhận xét chốt:kĩ năng tìm hiểu đề! +Nội dung:Vẻ đẹp núi rừng đêm trăng

chiến khu Việt Bắc.Hình ả nh người thi sĩ

chiến sĩ cách mạng Hồ Chí Minh (yêu

thiên nhiên+nặng lòng lo nỗi nước nhà)

+Nghệ thuật: Vẻ đẹp hài hòa giữa chất cổ

@HS tham khảo hướng dẫn của SGK và lập điển và hiện đại

dàn ý đề 1 b.Lập dàn ý

*Mở bài

-Nêu hoàn cảnh ra đời bài thơ

-Nêu luận đề và trích dẫn ra bài thơ

*Thân bài

-Luận điểm 1:Cảnh đẹp đêm trăng ở chiến

khu Việt Bắc

+Luận cứ: hai câu thơ đầu

.Hình ảnh đẹp,thi vị:trăng,hoa,cổ thụ,tiếng

Hướng dẫn cho HS tìm ý thân bài .(y1,ý suối

2:ND,ý 3:NT,ý 4:đánh giáND,NT) +Luận điểm 2: Hình tượng nhân vật trữ

tình:thi sĩ-chiến sĩ
Luận cứ:2 câu cuối

.Tâm trạng:chưa ngủ

.Tình cảm:yêu thiên nhiên,lo nước

+Luận điểm 3: Vẻ đẹp hài hòa giữa chất cổ

điển và hiện đại

Luận cứ:

.Cổ điển:thể thơ tứ tuyệt,bút pháp miêu

tả,hình ả nh thiên nhiên

@Các sinh nộp dàn ý .Hiện đại: nhân vật trữ tình không phải là

#GV:Nhận xét chốt:kĩ năng lập dàn ý nghị ẩn sĩ lánh đời mà là chiến sĩ(cảm hứng chủ

đạo là tình cảm đất nước)
luận về bài thơ!

+Luận điểm 4:Đánh giá Nội dung tư tưởng

@Các nhóm tham khảo hướng dẫn của SGK và nghệ thuật của bài thơ

*K ết bài
và thảo luận tìm hiểu đề 2??

Hướng dẫn cho HS trao đổi thảo luận . -Khẳng định bài thơ

-Xác định ND&NT đoạn thơ!! -Cảm nghĩ của bản thân về Bác

@Các nhóm trình bày 2.Đề 2

#GV:Nhận xét chốt:kĩ năng tìm hiểu đề! a.Tìm hiểu đề

-Xuất xứ đoạn trích

@HS tham khảo hướng dẫn của SGK và lập -Luận đề: ND+NT

dàn ý đề 2 b.Dàn ý

*Mở bài:-Xuất xứ đoạn thơ
-Luận đề,trích đoạn thơ

*Thân bài

-Luận điểm 1:(8 câu đầu):Khí thế dũng

mãnh của cuộc kháng chiến chống Pháp ở

Việt Bắc

Hướng dẫn cho HS tìm ý thân bài . -Luận điểm 2(4 câu sau):Khí thế chiến

@Các sinh nộp dàn ý thắng ở các chiến trường khác

#GV:Nhận xét chốt:kĩ năng lập dàn y nghị -Luận điểm 3:Nghệ thuật điêu luyện trong

việc sử dụng thể thơ lục bát(từ ngữ,hình
luận đoạn thớ!

@Tìm điể khác nhau về nghị luận bài thơ và ảnh,biện pháp trùng điệp,so sánh,cường

nghị luận đoạn thơ? điệu;giọng thơ hào hùng ,tính sử thi…

*Kết bài
@HS đọc ghi nhớ!

-Khẳng định giá trị ND-NT của khổ

thơ,bài thơ

HS vận dung kĩ năng bài học về nhà thực hiện -Cảm nhận phong cách thơ TH(hoặc về

bài tập bên!!! cuộc kháng chiến)

II.Ghi nhớ

-SGK

III.Luyện tập

Đề: N ghị luận đoạn thơ sau trong bài

Tràng giang (Huy Cận)

Lớp lớp mây cao đùn núi bạc
Chim nghiêng cánh nhỏ:bóng chiều sa

Lòng quê dợn dợn vời con nước

Không khói hoàng hôn cũng nhớ nhà
4. Củng cố :

- Các nội dung chính trong bài văn nghị luận về bài thơ,đoạn thơ .

- Các ý chính trong Dàn ý bài viết.

5. Dặn dò :

- Hoàn tất phần luyện tập .

- Vận dụng vào đọc hiểu bài thơ Tây Tiến(tiết sau học).

@.Câu hỏi kiểm tra:

@Nêu Các ý chính trong Dàn ý bài viết văn nghị luận về bài thơ,đoạn thơ?

@Ý nào không đúng khi nói về cách nghị luận về bài thơ ?

a.Phân tích hình ả nh b.Phân tích tình huống * c.Phân tích nhân vật trữ tình

d.Phân tích biện pháp tu từD.Rút kinh nghiệm:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản