Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Chia sẻ: lovetime

Kiến thức :Nắm được cch lm bi nghị luận về một hiện tương đời sống 2.Kĩ năng :Viết bài văn nghị luận đời sống 3.Thái độ :Có nhận thức,tư tưởng,thái độ và hành động đúng trước những hiện tượng đời sống hàng ngày B.Trọng tâm và Phương pháp: I.Trọng tâm: -Cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống.

Nội dung Text: Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Nghị luận về một hiện tượng đời sống


A.Mục tiêu bài học:

1.Kiến thức :Nắm được cch lm bi nghị luận về một hiện tương đời sống

2.Kĩ năng :Viết bài văn nghị luận đời sống

3.Thái độ :Có nhận thức,tư tưởng,thái độ và hành động đúng trước những

hiện tượng đời sống hàng ngày

B.Trọng tâm và Phương pháp:

I.Trọng tâm:

-Cách làm bài nghị luận về một hiện tượng đời sống

- Phát vấn,Trao đổi,thảo luận nhóm
II.Phương pháp:

C.Chuẩn bị:

1.Công việc chính:

SGK,SGV,GA,Tài liệu,Công cụ :
@.Giáo viên:

@.Học sinh: Học bài cũ,Chuẩn bị bài mới:Cách làm bài nghị luận về

một hiện tượng đời sống

Thao tác lập luận(lớp 11),nghị luận về tư tưởng
2.Nội dung tích hợp:

đạo lí
D.Tiến trình:

1.On định ,sỉ số:

2.Bài cũ:

3.Bài mới:Hoạt động của giáo viên và học Nội dung cần đạt

sinh

*GV:Ghi đề bài lên bảng! I.Tìm hiểu đề :

* HS đọc đề văn trong SGK . 1.Đề: Hăy bày tỏ ư kiến của ḿnh về

4 nhómHS trả lời câu hỏi hiện tượng đời sống được nêu trong bài


1 phần tìm hiểu đề(Xác định luận viết sau: (SGK)

a. Tìm hiểu câu hỏi SGK :
đề)

-Luận đề: đề yêu cầu bày tỏ ư kiến
 GV:gơi ý: dựa vào nhan

văn đối với việc làm của anh Nguyễn Hữu
đề văn bản và đọc

bản:Chuyện “cổ tích” mang tên Ân-V́ t́nh thương “dành chiếc bánh thời

gian của ḿnh” chăm sóc cho hai người
Nguyễn Hữu Ân .

#GV nhận xét câu trả lời của HS mẹ bị bệnh hiểm nghèo.”vấn đề:chia

chiếc bánh của mình cho ai”
và hướng dẫn!!

-Luận điểm:
 4 nhómHS trả lời câu hỏi

+Nguyễn Hữu An là một tấm gương về
2 phần tìm hiểu đề(Xác định luận lòng hiếu thảo,đức hi sinh của thanh

điểm) niên

#GV:gơi ý: dựa vào các ý chính +Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều tấm

văn bản:Chuyện “cổ tích” mang gương như Nguyễn Hữu An

+Thế hệ trẻ ngày nay vẫn còn một số
tên Nguyễn Hữu Ân .

#GV nhận xét câu trả lời của HS người có lối sống ích kỉ,vô tâm cần phê

và hướng dẫn!! phán

4 nhóm HS trả lời câu +Tuổi trẻ cần dành thời gian học tập,tu


hỏi 3 phần tìm hiểu đề(Xác định dưỡng,lập nghiệp,sống vị tha…

- Luận cứ : +Từ văn bản:Chuyện
luận cứ)

“cổ tích” mang tên Nguyễn Hữu Ân.
#GV:gơi ý:…

+ Cuộc sống,văn học
#GV nhận xét câu trả lời của HS

lập luận:phân tích,so
-Thao tác
và hướng dẫn!!

@HS trả lời câu hỏi 4 phần tìm sánh,bác bỏ,bình luận,vấn đáp

hiểu đề(Xác định cách lập

luận)#GV:gơi ý:học tập cách lập

b.Lập dàn ý :
luận của Phạm Văn Đồng,Hồ Chí

* Mở bài :-Giới thiệu hiện tượng
Minh!

HS dựa gợi ý phần mở Nguyễn Hữu An


bài SGK đề nêu kiến thức mở bài -Nêu luận đề: “Chia chiếc bánh của
(ghi vào vở nháp)#GV:gơi ý:… mình cho ai”

#GV nhận xét câu trả lời của HS

và hướng dẫn!! * Thân bài :

@HS lập dàn ý thân bài vào vở? +Nguyễn Hữu An là một tấm gương về

lòng hiếu thảo,đức hi sinh của thanh

niên (luận cứ)

+Thế hệ trẻ ngày nay có nhiều tấm

#GV Kiểm tra,nhận xét dàn ý thân gương như Nguyễn Hữu An(luận cứ)

bài của HS và hướng dẫn!! +Thế hệ trẻ ngày nay vẫn còn một số

HS dựa gợi ý phần kết người có lối sống ích kỉ,vô tâm cần phê


bài SGK đề nêu kiến thức kết bài phán(luận cứ)

+Tuổi trẻ cần dành thời gian học tập,tu
(ghi vào vở nháp)#GV:gơi ý:…

@Nêu cách làm bài văn nghị dưỡng,lập nghiệp,sống vị tha…(luận

luận về một hiện tượng đời cứ)

* Kết bài :-Khẳng định luận đề:
sống??

#.Hs đọc Ghi nhớ SGK!!Nêu điểm chiếc bánh thời gian

giống nhau và khác nhau nghị luận -Cảm nghĩ của bản thân

2.Ghi nhớ :SGK
hiện tượng đới sống với tư tưởng

II.Luyện tập
đạo lí

Bài 1: Đọc và trả lời câu hỏi về văn
*Hoạt động 3 : HS thực hiện bài bản:Gửi thanh niên An Nam của

tập 1. Nguyễn Ai Quốc

-Hiện tượng thanh niên,sinh viên Việt

Nam du học dành quá nhiều thời gian

@GV: kiểm tra,đánh gia và hướng vào chơi bời,giải trí

dẫn!! -Thòi gian:đầu XX

-Lập luận:phân tích(thanh niên du học

mãi chơi bời…

So sánh(sinh viên Trung Hoa),vấn

đáp,bác bỏ(thanh niên của ta đang làm
HS thực hiện bài tập 2 ở nhà!!

gì?..họ không làm gì cả

-Nghệ thuật diễn đạt;dùng nhiều kiểu

câu: câu hỏi,câu cảm thán,tư ngữ chính

xác biểu cảm

Bài 2 Hiện tượng nghiện:Karaoke và

Internet

4.Củng cố : Cách lam bài văn nghị luận về hiện tượng đời sống.

5.Dặn dò : Xem lại bài:PCNN báo chí(lớp 11),xem kỉ phần II bài mới:Đặc

trưng của PCNN khoa học
D.Rt kinh nghiệm
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản