NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG - ĐẠO LÝ

Chia sẻ: lovetime

Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, trước hết là kỹ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý. - Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm về tư tưởng, đạo lý. B.Phương pháp giảng dạy: - Tái hiện,thảo luận nhóm, phát vấn, gợi tìm C.Phương tiện thực hiện: - Sách giáo khoa, sách GV, giáo án, Tài liệu tham khảo...

Nội dung Text: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG - ĐẠO LÝ

NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG - ĐẠO LÝ


A.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS:

- Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, trước hết là

kỹ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý.

- Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán

những quan niệm sai lầm về tư tưởng, đạo lý.

B.Phương pháp giảng dạy:

- Tái hiện,thảo luận nhóm, phát vấn, gợi tìm

C.Phương tiện thực hiện:

- Sách giáo khoa, sách GV, giáo án, Tài liệu tham khảo...

D.Cách thức thực hiện:

1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ

2. Giới thiệu bài mới

3. Tiến hành tiết dạy:

Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cần đạt

GV HS

HS đọc ngữ liệu, I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý:
*Hoạt động 1:GV

hướng dẫn HS tìm lần lượt thảo luận 1.Tìm hiểu đề:

hiểu đề và lập dàn các vấn đề GV a.Khảo sát ví dụ:
ý dựa trên ngữ liệu đưa ra: Đề: Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi

SGK. sau của nhà thơ Tố Hữu:

GV chia lớp thành “Ơi! Sống đẹp là thế nào hỡi

2 nhóm để thảo Nhóm1: bạn”

(Một khúc ca)
luận: -Câu thơ Tố Hữu

nêu lên vấn đề gì? * Vấn đề NL: lối sống đẹp của

-Thế nào là lối con người.

sống đẹp? -Sống đẹp: sống tích cực, có lí

-Để sống đẹp cần tưởng, có tâm hồn, có trí tuệ

rèn luyện những - Để sống đẹp, cần:

phẩ m chất nào? + lí tưởng đúng đắn

+ tâm hồn lành mạnh
Nhóm2:

-Những thao tác + trí tuệ sáng suốt

lập luận cần được + hành động hướng thiện

sử dụng trong đề * Thao tác lập luận

+ giải thích (sống đẹp là gì?)
bài trên?

- Tư liệu làm dẫn + phân tích (các khía cạnh sống

chứng thuộc lĩnh đẹp)

vực nào trong đời + chứng minh (nêu tấm gương

sống? người tốt)
GV hướng dẫn HS + bình luận (bàn về cách sống

rút ra kết luận đẹp; phê phán lối sống ích kỉ)

- Dẫn chứng chủ yếu dùng tư liệu

HS ghi nhớ thực tế.

b.Các bước tìm hiểu đề:

- Xác định vấn đề cần nghị luận:

tư tưởng, đạo lí được nêu.

- Tìm luận điể m, luận cứ cho vấn

đề cần nghị luận.

- Dự kiến thao tác lập luận cho

bài văn

GV đặt câu hỏi HS trả lời và tìm 2.Lập dàn ý:

gợi ý: ra dàn bài cụ thể: a.Ví dụ:

* Dàn ý tham Từ các ý tìm được trong phần

-Giới thiệu vấn đề khảo: (1.a), hãy lập dàn ý cho đề bài

- Mở bài: trên.( dàn bài tham khảo)
theo cách nào?

+ giới thiệu quan b.Dàn bài chung:

- Sắp xếp các luận niệ m sống đẹp Thường gồ m 3 phần

điể m, luận cứ tìm + trích dẫn nguyên - Mở bài: giới thiệu tư tưởng đạo

được theo trật tự văn câu thơ Tố lí cần bàn.
thích hợp? Hữ u - Thân bài:

-Ý nghĩa lối sống - Thân bài: + Giải thích tư tưởng đạo lí đó

đẹp và tác dụng + Giải thích : sống + Phân tích mặt đúng, bác bỏ mặt

giáo dục của đề đẹp sai

+ Phân tích:các + Phương hướng phấn đấu
bài?

cạnh biểu - Kết bài:
khía

GV hướng dẫn rút hiện lối sống đẹp + Ý nghĩa của tư tưởng, đạo lí

(lí tưởng, tâm hồn, trong đời sống.
ra dàn bài chung

tuệ, hành + Rút ra bài học nhận thức và
trí

động),cĩ dẫn hành động về tư tưởng đạo lí.

chứng minh hoạ.

+ Phê phán lối

sống cá nhân,

thiếu ý chí, nghị

lực.

+ Xác định

phương hướng,

biện pháp phấn

đấu để cĩ lối sống

đẹ p
- Kết bài:

+ Sống đẹp là

chuẩn mực cao

nhất trong nhân

cách con người.

+ Thế hệ trẻ cần

phấn đấ u rèn

luyện, nâng cao

nhân cách.

HS ghi nhớ

*Hoạt động 3: III.Luyện tập:

GV cho HS luyện 1.Bài tập 1/SGK/21-22

tập để củng cố a.VĐNL: phẩm chất văn hĩa trong

kiến thức: HS điền vào mỗi con người.

Bài 1: GV phát phiếu trả lời trắc - Tên văn bản: Con người có văn

phiếu trả lời trắc nghiệm hóa

nghiệm cho HS và b.TTLL:

kiể m tra khả năng - Giải thích: văn hóa là gì? (đoạn

tiếp thu kiến thức 1)

của HS qua phiếu - Phân tích: các khía cạnh văn hóa
trả lời (đoạn 2)

- Bình luận: sự cần thiết phải có

văn hóa (đoạn3)

c.Cách diễn đạt trong văn bản rất

Bài 2: GV có thể sinh động, lơi cuốn:

đặt ra một số yêu - Để giải thích, tác giả sử dụng

cầu cụ thể cho HS: một loạt câu hỏi tu từ gây chú ý

a.Lập dàn ý cho người đọc.

b.Viết thành bài - Để phân tích và bình luận, tác

văn nghị luận hồn giả trực tiếp đối thoại với người

chỉnh nhóm đọc, tạo quan hệ gần gũi, thẳng
HS chia

-GV cho HS chia thảo luận dàn ý. thắn.

nhĩm thảo luận - Kết thúc văn bản, tác giả viện

dàn ý sau đĩ định HS tiếp tục hoàn dẫn thơ Hi Lạp, vừa tóm lược

hướng trở lại để chỉnh bài tập ở được các luận điể m, vừa tạo ấn

HS viết thành bài nhà tượng nhẹ nhàng, dễ nhớ.

văn hồn chỉnh 2.Bài tập 2 SGK/22

- GV kiể m tra,

nhận xét, cho

điể m một số bài
làm của HS5. Củng cố - dặn dò

- Nắm vững các bước tìm hiểu đề và lập dàn ý

- Làm bài tập về nhà

- Chuẩn bị bài mới: Tuyên ngơn độc lập ( Hồ Chí Minh)

6. Rút kinh nghiệm - Bổ sung:
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản