NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG - ĐẠO LÝ

Chia sẻ: lovetime

Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, trước hết là kỹ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý. - Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm về tư tưởng, đạo lý. B.Phương pháp giảng dạy: - Tái hiện,thảo luận nhóm, phát vấn, gợi tìm C.Phương tiện thực hiện: - Sách giáo khoa, sách GV, giáo án, Tài liệu tham khảo...

Nội dung Text: NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG - ĐẠO LÝ

 

  1. NGHỊ LUẬN VỀ MỘT TƯ TƯỞNG - ĐẠO LÝ A.Mục tiêu cần đạt: Giúp HS: - Nắm được cách viết bài nghị luận về một tư tưởng, đạo lý, trước hết là kỹ năng tìm hiểu đề và lập dàn ý. - Có ý thức và khả năng tiếp thu những quan niệm đúng đắn và phê phán những quan niệm sai lầm về tư tưởng, đạo lý. B.Phương pháp giảng dạy: - Tái hiện,thảo luận nhóm, phát vấn, gợi tìm C.Phương tiện thực hiện: - Sách giáo khoa, sách GV, giáo án, Tài liệu tham khảo... D.Cách thức thực hiện: 1. Ổn định lớp, kiểm tra bài cũ 2. Giới thiệu bài mới 3. Tiến hành tiết dạy: Hoạt động của Hoạt động của Nội dung cần đạt GV HS HS đọc ngữ liệu, I.Tìm hiểu đề và lập dàn ý: *Hoạt động 1:GV hướng dẫn HS tìm lần lượt thảo luận 1.Tìm hiểu đề: hiểu đề và lập dàn các vấn đề GV a.Khảo sát ví dụ:
  2. ý dựa trên ngữ liệu đưa ra: Đề: Anh (chị) hãy trả lời câu hỏi SGK. sau của nhà thơ Tố Hữu: GV chia lớp thành “Ơi! Sống đẹp là thế nào hỡi 2 nhóm để thảo Nhóm1: bạn” (Một khúc ca) luận: -Câu thơ Tố Hữu nêu lên vấn đề gì? * Vấn đề NL: lối sống đẹp của -Thế nào là lối con người. sống đẹp? -Sống đẹp: sống tích cực, có lí -Để sống đẹp cần tưởng, có tâm hồn, có trí tuệ rèn luyện những - Để sống đẹp, cần: phẩ m chất nào? + lí tưởng đúng đắn + tâm hồn lành mạnh Nhóm2: -Những thao tác + trí tuệ sáng suốt lập luận cần được + hành động hướng thiện sử dụng trong đề * Thao tác lập luận + giải thích (sống đẹp là gì?) bài trên? - Tư liệu làm dẫn + phân tích (các khía cạnh sống chứng thuộc lĩnh đẹp) vực nào trong đời + chứng minh (nêu tấm gương sống? người tốt)
  3. GV hướng dẫn HS + bình luận (bàn về cách sống rút ra kết luận đẹp; phê phán lối sống ích kỉ) - Dẫn chứng chủ yếu dùng tư liệu HS ghi nhớ thực tế. b.Các bước tìm hiểu đề: - Xác định vấn đề cần nghị luận: tư tưởng, đạo lí được nêu. - Tìm luận điể m, luận cứ cho vấn đề cần nghị luận. - Dự kiến thao tác lập luận cho bài văn GV đặt câu hỏi HS trả lời và tìm 2.Lập dàn ý: gợi ý: ra dàn bài cụ thể: a.Ví dụ: * Dàn ý tham Từ các ý tìm được trong phần -Giới thiệu vấn đề khảo: (1.a), hãy lập dàn ý cho đề bài - Mở bài: trên.( dàn bài tham khảo) theo cách nào? + giới thiệu quan b.Dàn bài chung: - Sắp xếp các luận niệ m sống đẹp Thường gồ m 3 phần điể m, luận cứ tìm + trích dẫn nguyên - Mở bài: giới thiệu tư tưởng đạo được theo trật tự văn câu thơ Tố lí cần bàn.
  4. thích hợp? Hữ u - Thân bài: -Ý nghĩa lối sống - Thân bài: + Giải thích tư tưởng đạo lí đó đẹp và tác dụng + Giải thích : sống + Phân tích mặt đúng, bác bỏ mặt giáo dục của đề đẹp sai + Phân tích:các + Phương hướng phấn đấu bài? cạnh biểu - Kết bài: khía GV hướng dẫn rút hiện lối sống đẹp + Ý nghĩa của tư tưởng, đạo lí (lí tưởng, tâm hồn, trong đời sống. ra dàn bài chung tuệ, hành + Rút ra bài học nhận thức và trí động),cĩ dẫn hành động về tư tưởng đạo lí. chứng minh hoạ. + Phê phán lối sống cá nhân, thiếu ý chí, nghị lực. + Xác định phương hướng, biện pháp phấn đấu để cĩ lối sống đẹ p
  5. - Kết bài: + Sống đẹp là chuẩn mực cao nhất trong nhân cách con người. + Thế hệ trẻ cần phấn đấ u rèn luyện, nâng cao nhân cách. HS ghi nhớ *Hoạt động 3: III.Luyện tập: GV cho HS luyện 1.Bài tập 1/SGK/21-22 tập để củng cố a.VĐNL: phẩm chất văn hĩa trong kiến thức: HS điền vào mỗi con người. Bài 1: GV phát phiếu trả lời trắc - Tên văn bản: Con người có văn phiếu trả lời trắc nghiệm hóa nghiệm cho HS và b.TTLL: kiể m tra khả năng - Giải thích: văn hóa là gì? (đoạn tiếp thu kiến thức 1) của HS qua phiếu - Phân tích: các khía cạnh văn hóa
  6. trả lời (đoạn 2) - Bình luận: sự cần thiết phải có văn hóa (đoạn3) c.Cách diễn đạt trong văn bản rất Bài 2: GV có thể sinh động, lơi cuốn: đặt ra một số yêu - Để giải thích, tác giả sử dụng cầu cụ thể cho HS: một loạt câu hỏi tu từ gây chú ý a.Lập dàn ý cho người đọc. b.Viết thành bài - Để phân tích và bình luận, tác văn nghị luận hồn giả trực tiếp đối thoại với người chỉnh nhóm đọc, tạo quan hệ gần gũi, thẳng HS chia -GV cho HS chia thảo luận dàn ý. thắn. nhĩm thảo luận - Kết thúc văn bản, tác giả viện dàn ý sau đĩ định HS tiếp tục hoàn dẫn thơ Hi Lạp, vừa tóm lược hướng trở lại để chỉnh bài tập ở được các luận điể m, vừa tạo ấn HS viết thành bài nhà tượng nhẹ nhàng, dễ nhớ. văn hồn chỉnh 2.Bài tập 2 SGK/22 - GV kiể m tra, nhận xét, cho điể m một số bài
  7. làm của HS 5. Củng cố - dặn dò - Nắm vững các bước tìm hiểu đề và lập dàn ý - Làm bài tập về nhà - Chuẩn bị bài mới: Tuyên ngơn độc lập ( Hồ Chí Minh) 6. Rút kinh nghiệm - Bổ sung:
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản